Mitologiczna rywalizacja z udziałem uczniów naszej szkoły

19 maja w Szkole Podstawowej w Konopiskach odbył się I Gminny Konkurs Humanistyczny „ Antykiada”. Konkurs miał charakter interdyscyplinarny, a jego zakres tematyczny obejmował zagadnienia z historii starożytnej Grecji, ze szczególnym uwzględnieniem mitologii greckiej. Ze względu na realizację tych treści programowych na lekcjach języka polskiego i historii w klasie piątej szkoły podstawowej adresatami konkursu byli uczniowie właśnie tych klas. Szkołę Podstawową w Aleksandrii reprezentowali Zuzanna Wypart i Mateusz Rejer, którzy w mitologicznej rywalizacji zajęli kolejno trzecie i czwarte miejsce. Gratulacje!

 

Karina Bekus