Sprawozdanie Zespołu do spraw promocji i realizacji projektów edukacyjnych „Laboratoria Przyszłości”

Skład zespołu:

przewodniczący – Dariusz Herman,

członkowie: Anna Ankowska, Lidia Bissinger, Joanna Lewandowska, Renata Ułamek.


W bieżącym roku szkolnym zadania zespołu skupiały się wokół dwóch głównych tematów.

Pierwszy, to promocja działań podejmowanych w szkole, dotyczących działalności placówki na stronach internetowych – własnej i Gminy Konopiska

Drugi, to rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w posługiwaniu się  sprzętem zakupionym w ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie zapoznali się ze sprzętem zakupionym w ramach Laboratoriów Przyszłości, poznali jego obsługę i wykonywali z jego użyciem proste zadania.

Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach, które pozwoliły im na kreatywną pracę z dziećmi.

W trakcie roku szkolnego, na stronie internetowej szkoły, były systematyczne publikowane artykuły z realizacji poszczególnych działań wraz z ich zdjęciami.

Uczniowie klasy drugiej, trzeciej i od piątej do ósmych:

  • zapoznali się i pracowali na zestawach modułowych MODI Expert, wykonując proste konstrukcje na podstawie schematów oraz kreatywnie je rozbudowywali, 

W ramach zajęć rozwijających  odbyło się wiele działań inspirujących uczniów.  Oprócz projektów z wykorzystaniem klocków MODI uczniowie rozwijali umiejętności programowania  z wykorzystaniem aplikacji, tworzeniem projektów Scratch.

Uczniowie klasy trzeciej rozpoczęli działania w szkolnym studiu nagrań. Opiekun pracowni pan Dariusz Herman zaprezentował  możliwości  urządzeń audio i video. Nagrane zostały próbki wokalne, uczniowie modulowali barwę i wysokość dźwięków.

  • Uczniowie wzięli udział w konferencji „ Asy internetu” zorganizowanej przez Fundację  Szkoła z klasą

Działania rozszerzone zostały o projekty realizowane off- line.

Uczniowie opracowali grę edukacyjną „Zwiedzamy Kraków” z wykorzystaniem robotów i aplikacji. Przygotowali planszę, wyszukując informacje w różnych źródłach. Opracowali zestaw pytań do gry oraz instrukcję gry.

Gra została zaprezentowana i przetestowana podczas spotkania z rodzicami i rodzeństwem „Wieczorek gier planszowych”.

  • Roboty zawitały także do przedszkola, najmłodsze dzieci  z wielkim zainteresowaniem zapoznały się z aplikacją obsługująca roboty, szybko nauczyły się wprawiać je w ruch, zmieniać ich wizerunek, nadawać głos.
  • w ramach innowacji  pedagogicznej uczniowie klasy piątej przeprowadzili serię zajęć w klasie drugiej, pokazując możliwości zestawów MODI i wraz
    z wychowawczynią wspomagali pracę drugoklasistów.

Uczniowie klas od piątej do ósmych:

  • zapoznali się i pracowali na zakupionym sprzęcie audio – wideo,
  • wykonywali zdjęcia oraz filmy, ćwiczyli ich obróbkę,
  • tworzyli dokumentację fotograficzną uroczystości i imprez szkolnych,
  • zapoznali się i obsługiwali zakupiony sprzęt nagłośnieniowy podczas aktywności szkolnych.

Ponadto uczniowie piątej klasy zapoznali się z lutownicami i ćwiczyli poprawne przygotowanie materiału i wykonanie lutowania zgodnie z przepisami BHP.

Wszyscy uczestnicy zajęć bardzo chętnie brali udział w podjętych działaniach, które wzbogaciły ich umiejętności, rozwijając nowe kierunki zainteresowań.

Galeria zdjęć