Wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

28.09.2023r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Aleksandrii odbyły się wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Komisja wyborcza w składzie: Amelia Skwara (kl. 7), Natalia Mastalerz (kl. 7), Mateusz Kuras (kl.6), Zuzanna Wypart (kl. 6) oraz Konstanty Stopyra (kl. 5b) przyjęła kandydatury czworga uczniów do Zarządu Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Do walki o miejsca w Zarządzie stanęli: Patrycja Herman (kl. 7), Bartosz Kita (kl. 6), Julia Poleszczuk (kl. 5a) oraz Hanna Sławik (kl. 5a). Po zliczeniu głosów oddanych przez uczniów okazało się, że w tym roku szkolnym przewodniczącą szkoły została Patrycja Herman, natomiast jej zastępcą Julia Poleszczuk,  a funkcję sekretarza będzie pełnił Bartosz Kita. Ponadto uczniowie zdecydowali, że opiekunem SU w tym roku szkolnym została p. Aneta Blukacz – Kościelniak.

Patrycja Herman – uczennica klasy 7