Uczniowski Ludowy Klub Sportowy “Alex”

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy “Alex” w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2023 r. korzystał z dofinansowania w ramach Rządowego Programu “Klub”. Celem programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, “wyrównywanie szans”. Dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w kwocie dofinansowania 10 tys. złotych – klub pozyskał nowy sprzęt sportowy: piłki do piłki nożnej, dwie bramki oraz odzież sportową (kurtki przeciwdeszczowe), a w okresie wakacyjnym uczniowie i zawodnicy mogli korzystać z bezpłatnych zajęć sportowych prowadzonych w hali ZSP w Aleksandrii.

ULKS “Alex”