Kampania BohaterON w szkole w Aleksandrii

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły ponownie włączyli się w ogólnopolską kampanię o tematyce historycznej mającą na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wiek –BohaterONwłącz historię! W ramach akcji edukacyjnej uczniowie klas 5-7 aktywnie uczestniczyli w  zajęciach opartych na scenariuszach udostępnionych przez organizatorów kampanii, wysłuchali słuchowiska oraz obejrzeli materiał filmowy o tematyce związanej z Powstaniem Warszawskim, a następnie wykorzystując  zdobytą wiedzę stworzyli mapy myśli oraz  plakaty informacyjne z elementami infografiki. Chętni siódmoklasiści dokonali na stronie portalu https://wpis.dumnizpowstancow.pl/ pamiątkowego wpisu  będącego symbolicznym  dowodem uznania, pamięci i dumy z Powstańców oraz podziękowaniem za podjętą przez nich walkę.

Galeria Zdjęć

Karina Bekus