„Być przedszkolakiem”

                                    przeds2przeds3przeds4

Projekt pn. „Być Przedszkolakiem”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„Być przedszkolakiem”

        Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym najmłodszych mieszkańców naszej gminy, a także odpowiadając na oczekiwania pracujących rodziców rozpoczęliśmy w naszym przedszkolu/oddziale przedszkolnym  realizację projektu unijnego „Być przedszkolakiem” w ramach POKL.  Dzięki niemu przedszkolaki z gminy Konopiska  mają możliwość pełniejszego korzystania z oferty edukacyjnej .
W związku z tym w naszym przedszkolu/oddziale przedszkolnym zostały wydłużone godziny pracy,  wprowadziliśmy także dodatkowy posiłek, aby zapewnić maluchom pełen komfort dłuższego przebywania w przedszkolu.  Od 2011 będziemy realizować zajęcia przedszkolne także w soboty, zaplanowaliśmy również wiele atrakcyjnych wycieczek, które nie tylko  ciekawie wypełnią czas naszym milusińskim, ale będą miały także walory edukacyjno-poznawcze.

Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie , Działanie  9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1.  „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.