Doradztwo zawodowe

             Doradztwo zawodowe to usługi i czynności mające na celu pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych, zawodowych oraz w zarządzaniu rozwojem zawodowym. Uczniowie mający trudności z podjęciem decyzji i mogą zgłosić się do doradcy zawodowego na indywidualną poradę przy wyborze ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej po przez trafny wybór zawodu i dalszej drogi kształcenia, opracowanie indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej, przygotowaniem do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy na rynku pracy, ograniczenia zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy, mobilności zawodowej, rekrutacji, aktualnych potrzeb i wymagań rynku pracy.

 

Centrum Informacji Zawodowej!  http://ciz.ids.czest.pl/ciz/news.php

Możliwe drogi kształcenia  http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/gdzie-moge

Katalog zawodów      http://praca-enter.pl/zawody

Informacje o zawodach http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php?option=com_koweziu&template=informator

Gdzie szukać pomocy z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/kto-mi-pomoze

Kariera znaczy „droga”. Zbuduj ją z nami! http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/08_kariera_znaczy_droga.pdf

Drogi Zawodowe    http://www.koweziu.edu.pl/filmy-i-spoty

Marzenia w zasięgu ręki – Kształcenie Na Odległość   http://www.koweziu.edu.pl/filmy-i-spoty/item/1178-marzenia-w-zasiegu-reki-filmy-promujace-ksztalcenie-na-odleglosc

„Rozwijam skrzydła”  http://www.koweziu.edu.pl/filmy-i-spoty/item/1177-rozwijam-skrzydla-filmy-animowane

Szkoły ponadgimnazjalne – Częstochowa  http://ciz.ids.czest.pl/ciz/articles.php?article_id=75

Limity punktowe do szkół ponadgimnazjalnych http://ciz.ids.czest.pl/ciz/dokumenty/limitypunktowe2015.pdf

Przewodnik po zawodach nauczanych w technikach w Częstochowie.         http://ciz.ids.czest.pl/ciz/dokumenty/przewodniktechnika2016.pdf

Przewodnik po zawodach nauczanych w zasadniczych szkołach zawodowych w Częstochowie. http://ciz.ids.czest.pl/ciz/dokumenty/przewodnikzsz2016.pdf

Test predyspozycji zawodowych   http://www.arealme.com/16types/pl/


 

Zawody techniczne

 

 •  Technikum dla Młodzieży „Cogito” w Częstochowie

 

 •  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu
 •  Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku

 

 •  Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
 •  Technikum nr 12 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie
 •  Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu
 •  Technikum TEB Edukacja Częstochowa

 

 •  Technikum dla Młodzieży „Cogito” w Częstochowie

 

 •  Technikum nr 5 Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie
 •  Technikum nr 12 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie
 •  Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie
 •  Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco -Technicznych w Lublińcu
 •  Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

 

 •  Technikum nr 11 Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 

 •  Technikum nr 4 Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie

 

 •  Technikum nr 2 Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie
 •  Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
 •  Technikum nr 3 Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
 •  Technikum w Zespole Szkół w Krzepicach
 •  Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie

 

 •  Technikum nr 10 Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie

 

 •  Technikum nr 5 Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie
 •  Technikum nr 11 Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 

 •  Technikum nr 5 Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie
 •  Technikum nr 11 Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 

 •  Technikum nr 9 Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. K. Pułaskiego w Częstochowie
 •  Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu
 •  Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie

 

 •  Technikum nr 11Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie
 •  Technikum TEB Edukacja Częstochowa

 

 •  Technikum nr 6 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie
 •  Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
 •  Technikum nr 7 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie
 •  Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie
 •  Technikum TEB Edukacja Częstochowa

 

 •  Technikum nr 11 Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie
 •  Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku

 

 •  Technikum nr 4 Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie
 •  Technikum nr 7 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie
 •  Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

 

 •  Technikum nr 3 Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
 •  Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku
 •  Technikum w Zespole Szkół w Krzepicach
 •  Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

 

 •  Technikum nr 6 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie
 •  Technikum nr 8 Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie
 •  Technikum w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
 •  Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
 •  Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco- Technicznych w Lublińcu

 

 •  Technikum nr 5 Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie
 •  Technikum nr 6 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie
 •  Technikum TEB Edukacja Częstochowa
 •  Technikum dla Młodzieży „Cogito” w Częstochowie
 •  Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
 •  Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
 •  Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu

 

 •  Technikum nr 12 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie

 

 •  Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku

 

 •  Technikum nr 2 Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie
 •  Technikum TEB Edukacja Częstochowa
 •  Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
 •  Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
 •  Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu
 •  Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie

 

 •  Technikum nr 5 Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie
 •  Technikum nr 9 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego w Częstochowie
 •  Technikum nr 10 Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie
 •  Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
 •  Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

 

 •  Technikum nr 5 Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie

 

 •  Technikum nr 11 Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie
 •  Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie

 

 •  Technikum TEB Edukacja Częstochowa

 

 •  Technikum nr 7 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie
 •  Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
 •  Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
 •  Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku

 

 •  Technikum nr 10 Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie
 •  Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
 •  Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie

 

 •  Technikum nr 12 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie

 

 •  Technikum nr 7 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie

 

 •  Technikum dla Młodzieży „Cogito” w Częstochowie

 

 •  Technikum nr 2 Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie
 •  Technikum nr 3 Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
 •  Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku
 •  Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie

 

 •  Technikum nr 5 Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie

 

 •  Technikum nr 9 Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. K. Pułaskiego w Częstochowie

 

 •  Technikum nr 12 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie
 •  Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie

 

 •  Technikum dla Młodzieży „Cogito” w Częstochowie

 

 •  Technikum TEB Edukacja Częstochowa

 

 •  Technikum nr 7 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie

 

 •  Technikum nr 6 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie
 •  Technikum nr 8 Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie
 •  Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku
 •  Technikum w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
 •  Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
 •  Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
 •  Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu
 •  Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie

 

 •  Technikum nr 8 Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie
 •  Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
 •  Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
 •  Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 10 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. K. Pułaskiego w Częstochowie
 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Zespół Szkół Mechaniczno -Elektrycznych im. K. Pułaskiego w Częstochowie
 •  Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 12 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie
 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie

 

 •  Technikum nr 8 Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie
 •  Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej Curie w Częstochowie
 •  Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
 •  Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
 •  Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół w 1 w Kłobucku
 •  Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 10 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Zespół Szkół Mechaniczno -Elektrycznych im. K. Pułaskiego w Częstochowie
 •  Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
 •  Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół w 1 w Kłobucku
 •  Szkoła Branżowa I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu
 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 10 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie
 •  Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 12 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 10 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie
 •  Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
 •  Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół w 1 w Kłobucku
 •  Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 12 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 10 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 12 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 10 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej Curie w Częstochowie
 •  Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie

 

 •  Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie

 

 •  Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie

 

 •  Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół w 1 w Kłobucku

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie
 •  Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
 •  Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie
 •  Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie

 

 •  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej Curie w Częstochowie

 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Lp Nazwa Placówki Telefon do placówki Adres strony internetowej
 1 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 324-25-55 http://www.slowacki.org/
 2 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda. Traugutta 361-25-68 www.traugutt.net
3 Zespół Szkół im. Dr. Władysława Biegańskiego (Liceum 361-11-81 www.lo3msz.czest.pl
4 IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza 324-16-14 sienkiewicz.czest.pl
5 V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 324-23-14 www.vmickiewicz.pl
6 VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego 323-11-63,
323-25-85
www.6liceum.czest.pl
7 VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 324-52-66, www.kopernik.czest.pl
8 VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe 364-27-62
364-24-45
www.8los.internetdsl.pl
9 IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 324-23-07,
324-23-10
www.zsno.ids.czest.pl/
10 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Stefana Żeromskiego
370-95-52
363-16-41
www.zeromski.czest.pl
11 Zespół Szkół im. gen. Władysława. Andersa 360-17-28,
361-91-00
www.eduapple.pl/anders/
12 Zespół Szkół im. Bolesława Prusa 366-11-21,
366-11-22p
www.zsprus.czest.pl
13 Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta 324-40-40 www.reymont.czestochowa.pl
14 Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego 365-64-50,
365-64-45
www.zskochanowski.eu/
15 Zespół Szkół Ekonomicznych 324-23-22 www.zse.ids.czest.pl
16 Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie Skłodowskiej 361-17-15 www.zsgcz.ovh.org
17 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego 324-14-11,
324-48-39
www.pulaski.neostrada.pl
18 Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych 360-60-44,
360-60-51
www.czestochowa.ids.pl
19 Zespół Szkół Technicznychim. Jana Pawła II 361-29-04 www.zst.ids.czest.pl
20 Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego 324-47-27,
324-35-51
www.tzn.ids.czest.pl
21  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 34 324 24 81  http://www.ckp.czest.pl/
22 Zespół Szkół Artystycznych i Akademickich ALA 3680375 http://www.alacz.edu.pl/
23 Mundurowe Liceum Ogólnokształcące „LIDER” 361 34 62 http://lider.szkola.pl/
24 Katolickie Liceum Ogólnokszt. SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej 322 24 05 http://www.klig.czest.pl/
25 I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta 363 11 39 http://slo.czest.pl/
26 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej 324 10 13,

324 18 89

http://www.interklasa.neostrada.pl/
27 Katolickie Liceum Ogólnokształcące Specjalne SPSK im. Św. Antoniego z Padwy 361 56 96 http://spsk.czt.pl/
28 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 360 10 72 http://www.sosw1.czest.pl/
29 Zespół Szkół Specjalnych nr 45 324 65 35 http://zss45.czest.pl/
30 Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Św. Józefa 324 90 68 http://www.znpo.pl/
 31 Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. J. Korczaka 324 18 38

 

http://zss23korczak.edu.pl/

 

Najpopularniejsze kierunki kształcenia zawodowego

technik administracji Technikum dla Młodzieży „Cogito” w Częstochowie
technik agrobiznesu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu
Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku
technik architektury krajobrazu Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
Technikum nr 12 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła IIw Częstochowie
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu
Technikum TEB Edukacja Częstochowa
technik BHP Technikum dla Młodzieży „Cogito” w Częstochowie
technik budownictwa Technikum nr 5 Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł. Sikorskiegow Częstochowie
Technikum nr 12 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła IIw Częstochowie
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco -Technicznych w Lublińcu
Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
technik chłodnictwa i  klimatyzacji Technikum nr 11 Zespół Szkół im. B. Prusaw Częstochowie
technik cyfrowych procesów graficznych Technikum nr 4  Zespół Szkół  im. gen. W. Andersaw Częstochowie
technik ekonomista  Technikum nr 2 Zespół Szkół im. J. Kochanowskiegow Częstochowie
Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
Technikum nr 3 Zespół Szkół Ekonomicznychw Częstochowie
Technikum w Zespole Szkół w Krzepicach
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie
technik elektroenergetyk transportu szynowego Technikum nr 10 Zespół Szkół  Samochodowo-Budowlanychw Częstochowie
technik elektronik Technikum nr 5

Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł. Sikorskiegow Częstochowie

Technikum nr 11

Zespół Szkół im. B. Prusaw Częstochowie

technik elektryk Technikum nr 9 Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. K. Pułaskiegow Częstochowie
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie
technik fotografii i multimediów Technikum nr 11Zespół Szkół im. B. Prusaw Częstochowie
Technikum TEB Edukacja Częstochowa
technik usług fryzjerskich Technikum nr 6 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiegow Częstochowie
Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
Technikum nr 7 Zespół Szkół  Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymontaw Częstochowie
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie
Technikum TEB Edukacja Częstochowa
technik geodeta Technikum nr 11 Zespół Szkół im. B. Prusaw Częstochowie
Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku
technik grafiki i poligrafii cyfrowej Technikum nr 4 Zespół Szkół im. gen. W. Andersaw Częstochowie
Technikum nr 7 Zespół Szkół  Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymontaw Częstochowie
Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
technik handlowiec Technikum nr 3 Zespół Szkół Ekonomicznychw Częstochowie
Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku
Technikum w Zespole Szkół w Krzepicach
Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
technik hotelarstwa Technikum nr 6 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiegow Częstochowie
Technikum nr 8 Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curiew Częstochowie
Technikum w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco- Technicznych w Lublińcu
 

 

 

technik informatyk

Technikum nr 5 Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł. Sikorskiegow Częstochowie
Technikum nr 6 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiegow Częstochowie
Technikum TEB Edukacja Częstochowa
Technikum dla Młodzieży „Cogito” w Częstochowie
Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu
technik inżynierii sanitarnej Technikum nr 12 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła IIw Częstochowie
technik księgarstwa Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku
technik logistyk Technikum nr 2  Zespół Szkół im. J. Kochanowskiegow Częstochowie
Technikum TEB Edukacja Częstochowa
Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie
technik mechanik Technikum nr 5 Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł. Sikorskiegow Częstochowie
Technikum nr 9 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiegow Częstochowie
Technikum nr 10 Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanychw Częstochowie
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco -Technicznych w Lublińcu
Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
technik mechanik lotniczy Technikum nr 5 Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł. Sikorskiegow Częstochowie
technik mechatronik Technikum nr 11 Zespół Szkół im. B. Prusaw Częstochowie
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie
technik obsługi turystycznej Technikum TEB Edukacja Częstochowa
technik organizacji reklamy Technikum nr 7 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymontaw Częstochowie
Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku
technik pojazdów samochodowych Technikum nr 10 Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanychw Częstochowie
Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie
technik robót wykończeniowych w budownictwie Technikum nr 12 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła IIw Częstochowie
technik przemysłu mody Technikum nr 7 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymontaw Częstochowie
technik rachunkowości Technikum dla Młodzieży „Cogito” w Częstochowie
technik spedytor Technikum nr 2 Zespół Szkół im. J. Kochanowskiegow Częstochowie
Technikum nr 3 Zespół Szkół Ekonomicznychw Częstochowie
Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie
technik teleinformatyk Technikum nr 5 Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł. Sikorskiegow Częstochowie
technik urządzeń dźwigowych Technikum nr 9 Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. K. Pułaskiegow Częstochowie
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technikum nr 12 Zespół Szkół Technicznych im.

Jana Pawła IIw Częstochowie

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie
technik usług kosmetycznych Technikum dla Młodzieży „Cogito” w Częstochowie
technik weterynarii Technikum TEB Edukacja Częstochowa
technik włókiennik Technikum nr 7 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymontaw Częstochowie
technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Technikum nr 6 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiegow Częstochowie
Technikum nr 8 Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curiew Częstochowie
Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku
Technikum w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu
Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
blacharz samochodowy Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie
cieśla Branżowa Szkoła I Stopnia  Nr 10 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie
cukiernik Technikum nr 8 Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curiew Częstochowie
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
dekarz Branżowa Szkoła I Stopnia  Nr 10  Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła IIw Częstochowie
drukarz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 Zespół Szkół im. B. Prusaw Częstochowie
elektromechanik pojazdów samochodowych Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 7 Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. K. Pułaskiegow Częstochowie
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanychw Częstochowie
elektryk Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Zespół Szkół Mechaniczno -Elektrycznych im. K. Pułaskiegow Częstochowie
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 12 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie
fotograf Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 Zespół Szkół im. B. Prusaw Częstochowie
fryzjer Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiegow Częstochowie
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymontaw Częstochowie
kelner Technikum nr 8 Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curiew Częstochowie
kierowca mechanik Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiegow Częstochowie
krawiec Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymontaw Częstochowie
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
kucharz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej Curiew Częstochowie
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół w 1 w Kłobucku
Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
lakiernik

 

Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 8 Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanychw Częstochowie
mechanik –monter  maszyn i   urządzeń Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 9 Zespół Szkół im. B. Prusaw Częstochowie
mechanik maszyn i urządzeń drogowych Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 10 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie
mechanik pojazdów samochodowych branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiegow Częstochowie
Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół w 1 w Kłobucku
Szkoła Branżowa I stopnia  nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8  Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanychw Częstochowie
mechatronik Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 Zespół Szkół im. B. Prusaw Częstochowie
monter sieci i instalacji i sanitarnych               Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 10 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła IIw Częstochowie
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 12 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegow Częstochowie
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 10 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła IIw Częstochowie
Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół w 1 w Kłobucku
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 12  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegow Częstochowie
murarz – tynkarz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 10 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła IIw Częstochowie
operator obrabiarek skrawających Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 12 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie
operator maszyn i urządzeń odlewniczych Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 10 Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła IIw Częstochowie
operator maszyn w przemyśle włókienniczym Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymontaw Częstochowie
piekarz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej Curiew Częstochowie
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
rękodzielnik wyrobów włókienniczych Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
ślusarz Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół w 1 w Kłobucku
stolarz

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymontaw Częstochowie
Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
tapicer Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymontaw Częstochowie
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
wędliniarz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej Curiew Częstochowie

Ścieżki kształcenia 

Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie.

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów gimnazjum od 1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r.

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.