Opłaty

Opłata za obiady w marcu:  22 x 3,80 zł. = 83,60 zł.

Miesięczna opłata w marcu za herbatę słodką wynosi 3 zł, za gorzką 1,00 zł. Opłat dokonujemy u skarbników klasowych lub wychowawców klas.

Opłata za obiady w lutym:  20 x 3,80 zł. = 76,00 zł.

Miesięczna opłata w lutym za herbatę słodką wynosi 3 zł, za gorzką 1,00 zł. Opłat dokonujemy u skarbników klasowych lub wychowawców klas.

Opłata za obiady w styczniu:  9 x 3,80 zł. = 34,20 zł.

Miesięczna opłata w styczniu za herbatę słodką wynosi 1 zł, za gorzką 0,30 zł. Opłat dokonujemy u skarbników klasowych lub wychowawców klas.

Opłata za obiady w grudniu:  15 x 3,80 zł. = 57,00 zł.

Miesięczna opłata w grudniu za herbatę słodką wynosi 2 zł, za gorzką 0,50 zł. Opłat dokonujemy u skarbników klasowych lub wychowawców klas.

Opłata za obiady w listopadzie:  19 x 3,80 zł. = 72,20 zł.

Miesięczna opłata w listopadzie za herbatę słodką wynosi 2 zł, za gorzką 0,50 zł. Opłat dokonujemy u skarbników klasowych lub wychowawców klas.

Opłata za obiady w październiku:  23 x 3,80 zł. = 87,40 zł.

Opłata za obiady we wrześniu: 20 x 3,80 zł = 76 zł.

Miesięczna opłata we wrześniu za herbatę słodką wynosi 3 zł, za gorzką 1 zł. Opłat dokonujemy u skarbników klasowych lub wychowawców klas.