„Otwórz się na kulturę” – projekt Fundacji PZU

Miło nam poinformować, że od października tego roku w naszej szkole  będzie realizowany projekt „Otwórz się na kulturę” Fundacji PZU we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Gminy Konopiska „TIIS” .

Głównym celem projektu jest zainteresowanie naszych uczniów różnymi formami kultury i sztuki poprzez uczestnictwo w koncertach, przedstawieniach, pokazach, warsztatach artystycznych a także kształtowanie kompetencji kluczowych świadomości i ekspresji kulturalnej. Podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki, zdobycie umiejętności prezentacji poprzez udział w spektaklach a także podniesienie samooceny uczniów. Intencją projektu jest również wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. Zaszczepienie w młodym człowieku wrażliwości artystyczno-estetycznej procentuje przez całe życie nawet wtedy, gdy on sam nie zostanie artystą. Kształtowanie kompetencji kluczowych jest uczenie się umiejętności samodzielnego odkrywania, próbowania swoich sił w  poczynaniach artystycznych, różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych już od najmłodszych lat. Mamy nadzieję, że projekt wpłynie na większą aktywność uczniów, pozwoli rozwijać ich wyobraźnię, pozytywnie wpłynie na rozwój nowych pasji, a także rozwiną  umiejętności autoprezentacji, współdziałania w grupie.

Agnieszka Kotarska