„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

haslo pierwszaki_14_v2

Projekt edukacyjny „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

w klasie I w r. szkol. 2010/2011

zakprojekt


projekt_i_d

Projekt edukacyjny „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” w klasie I

            Od 1 lutego 2010r. wszyscy uczniowie klasy pierwszej realizują II etap Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się trzy razy w tygodniu i zakończą pod koniec czerwca.

Dzieci chętnie i z zaangażowaniem uczestniczą w zabawach, samodzielnie podejmują różnorodne działania. Daje im to wiele satysfakcji i radości. Uczniowie zaskakują pomysłowością w wykorzystywaniu pomocy dydaktycznych. Tworzą również samodzielnie, często z własnej inicjatywy pomoce, np. puzzle, instrumenty muzyczne, książeczki, itp.

Uczestnictwo w Projekcie jest przedsięwzięciem, które zmienia sposób patrzenia na ucznia. Pokazuje, że dzieci mają różne predyspozycje i umiejętności. Ważne jest podkreślenie indywidualności każdego ucznia i pokazanie, że nikt nie powinien czuć się gorszy, a każde dziecko jest zdolne. Rolą dorosłych (nauczycieli i rodziców) jest, by te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Dobór najwłaściwszych sposobów oddziaływania na ucznia wynika ze znajomości profilu inteligencji każdego dziecka, jego zainteresowań i potrzeb.

Grażyna Kubis

projekti13 projekti12 projekti11 projekti9


Zakończenie projektu edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” w klasie I

projekt_g_koniecs

„Apetyt na zdrowie” – pod takim tytułem zaprezentowali swe umiejętności uczniowie na pokazie wieńczącym II etap projektu „Pierwszaki”. Prezentacja odbyła się 17 czerwca 2010r. w sali, w której realizowany był Projekt.
Dzieci zaczęły swój popis „Czerwonym Kapturkiem” – inscenizacją na wesoło, propagującą zdrowy styl życia. Wszyscy uczniowie wzięli w niej udział zgodnie z indywidualnym wyborem ról dla siebie. Następnie wszyscy uczestnicy wykonali układ taneczny do piosenki „Familijny blues”. Potem dzieci zaprosiły gości do degustacji zdrowych przysmaków w formie „szwedzkiego stołu”, wcześniej przygotowanego wspólnie z rodzicami. Na koniec dzieci otrzymały „Pacynki – myszki” jako podziękowanie za udział w Projekcie.
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń  klasy I otrzymał ponadto jako podziękowanie dyplom potwierdzający udział w Projekcie. Stanowi on pierwszy certyfikat edukacyjny.

Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” spotkał się z dużą aprobatą ze strony uczniów i ich rodziców. Uczniowie bardzo lubili zajęcia. Rodzice również chętnie bawili się razem ze swoimi pociechami. Poznali oni potrzeby i styl uczenia się swojego dziecka. Świetnie współpracowali z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Grażyna Kubis


SAMSUNG DIGIMAX A403

Projekt edukacyjny „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” w klasie II

            Pierwszy etap kształcenia jest okresem szczególnym, gdyż początkowe lata doświadczeń szkolnych decydują często o przyszłych losach dziecka, wyznaczają jego stosunek do nauki, dostarczają elementarnej wiedzy o świecie, kształtują poglądy i rozwijają zainteresowania. Dlatego nauczyciele kształcenia zintegrowanego w naszej szkole z wielkim entuzjazmem przystąpili do realizacji projektu edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje 2700 szkół podstawowych z terenu 6 województw. Projekt jest realizowany od 01.04.2009 r. do 31.12.2011 r.

            W ramach Projektu szkoła otrzymała zestaw środków dydaktycznych o wartości 8 tys. zł. Na ich bazie zostały zorganizowane Dziecięce Ośrodki Zainteresowań, w których uczniowie mogą rozwijać własny potencjał intelektualny, rozbudzać zainteresowania i budować właściwą motywację do nauki. 50 godzin zajęć dodatkowych umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie: matematyczno- przyrodniczej, językowej, artystycznej, komunikacyjno- informacyjnej, ruchowej i społecznej.

            Projekt daje uczniom klas pierwszych szansę lepszego startu szkolnego, a nauczycielom możliwość wdrażania w swojej pracy najnowszych koncepcji pedagogicznych.

Małgorzata Smyła

SAMSUNG DIGIMAX A403

SAMSUNG DIGIMAX A403


Zakończenie projektu edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

projektiis

             Dnia 17.12. 2009 r. odbyły się zajęcia pokazowe kończące realizację pierwszego etapu projektu. Uczniowie klasy drugiej przed swoimi rodzicami mogli pochwalić się efektami swojej półrocznej pracy. Na tę okoliczność przygotowana została inscenizacja baśni H. Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. Przed aktorskim wyzwaniem stanęli wszyscy uczniowie i choć trema dawała znać o sobie, świetnie odegrali swoje role.
W drugiej części zajęć dzieci pracowały w ośrodkach zainteresowań, których wyboru dokonały zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Tu pisały list do swojej książkowej przyjaciółki, rozwiązywały zadania matematyczne, pracowały z zestawami Logico, przygotowywały ozdoby świąteczne oraz tworzyły kompozycję przestrzenną miejsc, do którego chciałyby zaprosić bohaterkę baśni. Do pomocy w wykonaniu tych zadań uczniowie zaprosili swoich rodziców tak, że dziecięce ośrodki zainteresowań zamieniły się na ten czas w „ośrodki rodzinne”.
Po prezentacji efektów pracy poszczególnych zespołów dzieciom zostały wręczone myszki- palcynki jako podziękowanie za udział w projekcie. Rodzice mieli możliwość obejrzeć wystawę prac uczniów oraz zapoznać się z diagnozą końcową profilu inteligencji swojego dziecka. Wszyscy wyrazili opinię, że szkoda iż realizacja tak ciekawego przedsięwzięcia dobiegła końca.

Małgorzata Smyła