Prace uczniów

„Klaudia’s cookery book” – e-book by Klaudia Binek


„Martyna’s cookery book” by Martyna Psonka


E-book:  „My dad’s pizza recipe” by Wiktoria Herman


Prezentacja Mateusz Błaszczyka:  ,,School Day of Nonviolence and Peace”


Bezpieczeństwo w Internecie – prezentacja Oskara Drobiny i Mateusza Błaszczyka – plik pptx – 18MB


Bezpieczeństwo w Internecie – prezentacji Anny Kuras – plik pptx – 7MB


Prezentacja STOP, nie jest za późno! – prezentacja uczennic kl. VI Zofii Mazurkiewicz i Mai Makowskiej


Australia an English – speaking country –  praca uczennicy kl. Va Wiktorii Herman


Uczniowski kulinarny e-book – praca uczennicy kl. VI Pauliny Wolskiej


Zdrowa żywność by Mateusz Błaszczyk – prezentacja ucznia kl. IV Mateusza Błaszczyka


Święta Bożego Narodzenia –  prezentacja uczennicy kl. II gimnazjum Zuzanny Kuliberdy


What’s in my fridge – by Aleksandra Nocoń


My fridge prezentacja ucznia kl. V Konrada Łukasiewicza


CRACOW – THE CITY OF MY DREAMS – praca Bartka Franczaka ucz. kl. V


„My role-model in life” praca Gabrieli Bissinger uczennicy kl. III gimnazjum, która zajęła III miejsce w  organizowanym przez lingwistów z Liceum Akademickiego Akademii Polonijnej w Częstochowie, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie oraz Akademii Polonijnej w Częstochowie  w I -szym Międzyszkolnym Konkursie na Esej w Języku Angielskim.


Prezentacja multimedialna „Renesans” – Andżelika Duchowska kl. II gimnazjum


Prezentacja multimedialna „Jan Kochanowski” – Weronika Łukasiewicz kl. VI


„WODA – ZAGROŻONY ŻYCIODAJNY SKARB” prezentacja multimedialna przygotowana przez Gabrielę Bissinger uczennicę kl. VI, która zajęła I miejsce w zakresie prezentacji multimedialnych w IV Powiatowym Konkursie Ekologicznym  organizowanym pod patronatem Starosty Powiatu Częstochowskiego przez stowarzyszenie SPOŁECZNA INICJATYWA EKOLOGICZNA „EKO-STARCZA”


Prezentacja multimedialna „Holocaust na ziemiach polskich” została przygotowana przez uczniów kl. II gimnazjum: Marcina Brychta, Adriana Kuziora i Krystiana Orszulaka pod kierunkiem nauczyciela historii pana Pawła Bekusa. Projekt został opracowany w ramach wymiany edukacyjnej z zaprzyjaźnioną szkołą Brockworth Enterprise School w Wielkiej Brytanii.


Prezentacja multimedialna „Aleksandria – moja mała ojczyzna” – Klaudia Nowak i Olga Serafin z klasy I gimnazjum