PSO i wymagania

Przedmiotowe Systemy Oceniania i wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

Szkoła Podstawowa – edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie I

Wymagania edukacyjne w klasie II
Wymagania edukacyjne w klasie III 

Język angielski

Wymagania edukacyjne w klasie I – III

Religia

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie I
Wymagania edukacyjne w klasie II
Wymagania edukacyjne w klasie III

 Szkoła Podstawowa – klasy IV – VIII

Język polski

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne w klasach IV
Wymagania edukacyjne w klasach V
Wymagania edukacyjne w klasach VI
Wymagania edukacyjne w klasach VII
Wymagania edukacyjne w klasach VIII

Język angielski

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie IV

Wymagania edukacyjne w klasie V
Wymagania edukacyjne w klasie VI
Wymagania edukacyjne w klasie VII
Wymagania edukacyjne w klasie VIII

Język niemiecki

Przedmiotowy system oceniania 
Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne w klasie VII
Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne w klasie VIII

Historia

Przedmiotowy system oceniania 
Wymagania edukacyjne w klasie IV
Wymagania edukacyjne w klasie VI
Wymagania edukacyjne w klasie VII
Wymagania edukacyjne w klasie VIII

Wiedza o społeczeństwie

Wymagania edukacyjne w klasie VIII
Przedmiotowy system oceniania

Przyroda

Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie IV

Chemia

Wymagania edukacyjne w klasie VII
Wymagania edukacyjne w klasie VIII

Geografia

Przedmiotowy system oceniania
Przedmiotowy System oceniania w klasie V
Przedmiotowy System oceniania w klasie VI
Wymagania edukacyjne w klasie V
Wymagania edukacyjne w klasie VI
Wymagania edukacyjne w klasie VII

Wymagania edukacyjne w klasie VIII

Biologia

Wymagania edukacyjne w klasie V
Wymagania edukacyjne w klasie VI
Wymagania edukacyjne w klasie VII
Wymagania edukacyjne w klasie VIII

Matematyka

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne w klasach IV
Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne w klasach V
Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne w klasach VI
Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne w klasach VII
Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne w klasach VIII

Technika

          Przedmiotowy system oceniania w klasie IV
          Przedmiotowy system oceniania w klasie V
          Przedmiotowy system oceniania w klasie VI

Wychowanie fizyczne

          Wymagania edukacyjne w klasach IV – VII

Religia

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania edukacyjne w klasie IV
Wymagania edukacyjne w klasie V
Wymagania edukacyjne w klasie VI

Zajęcia komputerowe

Przedmiotowy system oceniania w klasie VI

Informatyka

Przedmiotowy system oceniania w klasie IV
Przedmiotowy system oceniania w klasie V
Przedmiotowy system oceniania w klasie VII
Przedmiotowy system oceniania w klasie VIII
Wymagania edukacyjne w klasie IV
Wymagania edukacyjne w klasie V
Wymagania edukacyjne w klasie VII
Wymagania edukacyjne w klasie VIII

Muzyka

Wymagania edukacyjne w klasie IV – VII
Wymagania edukacyjne w klasie VI

Plastyka

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne
Wymagania edukacyjne w klasie VI

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania WDŻ kl. 4
Program nauczania WDŻ kl. 5
Program nauczania WDŻ kl. 6
Program nauczania WDŻ kl. 7
Program nauczania WDŻ kl. 8