Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

Szkoła Podstawowa – edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Religia

 Szkoła Podstawowa – klasy IV – VIII

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Historia

Wiedza o społeczeństwie

  • Wymagania edukacyjne z WOS-u – plik doc – 54 kB

Przyroda

Biologia

Chemia

Geografia

Matematyka

Fizyka

Technika

Edukacja dla bezpieczeństwa

  • Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa dla klasy 8 – plik doc – 41 kB

Wychowanie fizyczne

Religia

Informatyka

Muzyka

 Plastyka

 

Wychowanie do życia w rodzinie