Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

Szkoła Podstawowa – edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Religia

 Szkoła Podstawowa – klasy IV – VIII

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Przyroda

Biologia

Chemia

Geografia

Matematyka

Fizyka

Technika

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowanie fizyczne

Religia

Informatyka

 

Muzyka

 Plastyka

 

Wychowanie do życia w rodzinie