Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

Szkoła Podstawowa – edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Religia

Wymagania edukacyjne
Wymagania edukacyjne w klasie I
Wymagania edukacyjne w klasie II
Wymagania edukacyjne w klasie III

 Szkoła Podstawowa – klasy IV – VIII

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Przyroda

Chemia

Geografia

Biologia

Matematyka

Fizyka

Technika

 

Wychowanie fizyczne

Religia

Wymagania edukacyjne
Wymagania edukacyjne w klasie IV
Wymagania edukacyjne w klasie V
Wymagania edukacyjne w klasie VI

Informatyka

Muzyka

 Plastyka

Wychowanie do życia w rodzinie