„Radosna szkoła”

logo_radosnaszkola2

Radosna Szkoła w Aleksandrii

            Od września bieżącego roku nasza szkoła, po złożeniu wniosku i uzyskaniu akceptacji właściwych organów, uczestniczy w projekcie ministerialnym „Radosna Szkoła”, w ramach którego mogliśmy zakupić pomoce dydaktyczne na  kwotę 6000 zł.
Aby zapewnić właściwy rozwój najmłodszych uczniów, szkoła musi zadbać aby  dobrze zaspokoić ich potrzeby ruchowe. Temu właśnie ma służyć program „Radosna szkoła”. Jego intencją jest stworzenie w szkołach warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego. Wśród zakupionych pomocy znalazły się głównie duże miękkie klocki, maty, materace, duże piłki, sznurkowe drabinki i inne pozwalające na właściwą dla wieku rozwojowego dzieci zabawę i wszechstronny rozwój psychoruchowy. Pomoce zostały umieszczone na małej salce gimnastycznej , gdzie stworzono tzn. „Miejsce zabaw”. Część zakupionych w ramach projektu pomocy:  związanych z rozwojem sprawności manualnych, percepcji wzrokowo – ruchowych, logicznego myślenia, została umieszczona w klasie nauczania zintegrowanego.

wfsPaweł Bekus