Rekrutacja 2021/2022

REKRUTACJA 2021/2022

Lp Nazwa pliku Format Rozmiar Pobierz
1 Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 na terenie Gminy Konopiska 27 KB pobierz
2 ZARZĄDZENIE NR 7/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Konopiska na rok szkolny 2021/2022 269 KB pobierz

Publiczne przedszkole – dokumenty rekrutacyjne

Lp Nazwa pliku Format Rozmiar Pobierz
1 Uchwała Rady Gminy Konopiska 777 KB pobierz
2 Zarządzenie nr 3_2021_Dyrektora ZSP w Aleksandrii 535 KB pobierz
3 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 42 KB pobierz
4 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 27 KB pobierz
5 Oświadczenie rodzica prawnego opiekuna 282 KB pobierz
6 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola 38 KB pobierz
7 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 27 KB pobierz
8 Deklaracja uczestnictwa w zajęciach religii w przedszkolu 14 KB pobierz
9 Klauzula informacyjna dotycząca danych podanych przy rekrutacji do przedszkola (RODO) 33 KB pobierz
10 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola 13 KB pobierz

Szkoła Podstawowa – dokumenty rekrutacyjne

Lp Nazwa pliku Format Rozmiar Pobierz
1 Uchwała Rady Gminy 780 KB pobierz
2 Zarządzenie nr 4-2021 Dyrektora ZSP w Aleksandrii 546 KB pobierz
3 Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 24 KB pobierz
4 Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 22 KB pobierz
5 Deklaracja uczestnictwa w zajęciach religii w szkole podstawowej 14 KB pobierz
6 Klauzula informacyjna dotycząca danych podanych przy rekrutacji (RODO) 30 KB pobierz