Rekrutacja 2022/2023

REKRUTACJA 2022/2023

Lp Nazwa pliku Format Rozmiar Pobierz
1 Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 na terenie Gminy Konopiska 34 kB pobierz
2 ZARZĄDZENIE NR 9/2022 WÓJTA GMINY KONOPISKA
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Konopiska na rok szkolny 2022/2023
293 kB pobierz

Publiczne przedszkole – dokumenty rekrutacyjne

Lp Nazwa pliku Format Rozmiar Pobierz
1 Uchwała Rady Gminy Konopiska 777 kB pobierz
2
3 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 42 kB pobierz
4 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 27 kB pobierz
5 Oświadczenie rodzica prawnego opiekuna 282 kB pobierz
6 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola 38 kB pobierz
7 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 27 kB pobierz
8 Deklaracja uczestnictwa w zajęciach religii w przedszkolu 14 kB pobierz
9 Klauzula informacyjna dotycząca danych podanych przy rekrutacji do przedszkola (RODO) 33 kB pobierz
10 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola 13 kB pobierz

Szkoła Podstawowa – dokumenty rekrutacyjne

Lp Nazwa pliku Format Rozmiar Pobierz
1 Uchwała Rady Gminy 780 kB pobierz
2
3 Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 24 kB pobierz
4 Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 22 kB pobierz
5 Deklaracja uczestnictwa w zajęciach religii w szkole podstawowej 14 kB pobierz
6 Klauzula informacyjna dotycząca danych podanych przy rekrutacji (RODO) 30 kB pobierz
7 Oświadczenie o miejscu zamieszkania 12 kB pobierz