Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA 2024/2025

Lp Nazwa pliku Format Rozmiar Pobierz
1 Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 na terenie Gminy Konopiska 39 kB pobierz
2 ZARZĄDZENIE NR 8/2024 WÓJTA GMINY KONOPISKA
z dnia 18 stycznia 2024 r.
w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Konopiska na rok szkolny 2024/2025
471 kB pobierz
3 Zarządzenie nr 7/2024 Dyrektora ZSP w Aleksandrii 371 kB pobierz

Publiczne przedszkole – dokumenty rekrutacyjne

Lp Nazwa pliku Format Rozmiar Pobierz
1 Uchwała Rady Gminy Konopiska 777 kB pobierz
2 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 42 kB pobierz
3 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 26 kB pobierz
4 Oświadczenie rodzica prawnego opiekuna 282 kB pobierz
5 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola 38 kB pobierz
6 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 27 kB pobierz
7 Deklaracja uczestnictwa w zajęciach religii w przedszkolu 14 kB pobierz
8 Klauzula informacyjna dotycząca danych podanych przy rekrutacji do przedszkola (RODO) 33 kB pobierz
9 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola 13 kB pobierz

Szkoła Podstawowa – dokumenty rekrutacyjne

Lp Nazwa pliku Format Rozmiar Pobierz
1 Uchwała Rady Gminy 780 kB pobierz
2 Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 24 kB pobierz
3 Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 22 kB pobierz
4 Deklaracja uczestnictwa w zajęciach religii w szkole podstawowej 14 kB pobierz
5 Klauzula informacyjna dotycząca danych podanych przy rekrutacji (RODO) 30 kB pobierz
6 Oświadczenie o miejscu zamieszkania 12 kB pobierz