2010/2011

Wydarzenia z życia szkoły
rok szkolny 2010/2011

ZakonczenieRokuSzkolnego20102011WGimnazjum„Czas opuścić statek…”

Zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum

21 czerwca br. nadszedł czas zakończenia trzyletniej edukacji w gimnazjum. Mury naszej szkoły opuściło 16 gimnazjalistów, by rozpocząć nowy etap w swoim życiu. W zakończeniu roku szkolnego 2010/2011 uczestniczyli gimnazjaliści, rodzice oraz nauczyciele. Na uroczystość przybyli również: wójt gminy Konopiska Jerzy Socha, dyrektor GZOKSTiP Dorota Skoczylas, przewodniczący Rady Gminy Marcin Poleszczuk oraz ksiądz Henryk Pacud.
W pierwszej części akademii pan dyrektor Paweł Bekus wręczył świadectwa ukończenia gimnazjum, świadectwa z wyróżnieniem gimnazjalistom pozostającym w murach naszej szkoły, jak również książkowe nagrody i dyplomy dla najlepszych.
Następnie w części artystycznej tegoroczni absolwenci przy wsparciu uczniów klasy II-ej gimnazjum i dziewcząt klasy VI-ej przedstawili, jak zmieniali się poprzez wszystkie lata począwszy od szkoły podstawowej po gimnazjum w programie słowno-muzycznym p.t. „Czas opuścić statek…”.
Wzruszającym momentem akademii było pożegnanie przygotowane przez klasę drugą gimnazjum i wręczenie pomysłowych upominków. Kończąc uroczystość pan dyrektor życzył wszystkim gimnazjalistom udanych wakacji, a absolwentom samych sukcesów w nowych szkołach.


ZakonczenieRokuSzkolnego20102011WSzkolePodstawowejZakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej


ZakonczenieProjektuEdukacyjnegoWKlasieIPierwszeUczniowskieDoswiadczeniaDrogaDoWiedzyZakończenie projektu edukacyjnego w klasie I-  „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Pierwszaki THE – BEŚCIAKI


KoKoTeatralneNaCzestochowskimFestiwaluKulturyAlternatywnejFRYTKAOFFKółko teatralne na Częstochowskim Festiwalu Kultury Alternatywnej „FRYTKA OFF”

Uczniowie klas II i III działający w ramach koła teatralnego „Aktywny uczeń” wraz z opiekunem Anną Ankowską uczestniczyli w obchodach I edycji „FRYTKA OFF”. Młodzi aktorzy czynnie włączyli się w występy teatrów ulicznych, prezentujących rożne formy artystyczne, pod gołym niebem, na słynnej Alei Frytkowej w Częstochowie. Udział dzieci w tej plenerowej imprezie przysporzył im wiele radości oraz wzbogacił w nowe aktorskie doświadczenia.

Anna Ankowska


festyn2011Wojewódzkie Święto Młodości – Festyn 2011


BenQ Corporation

Pożegnalne spotkanie III gimnazjum


juraWycieczka klas I – IV na Jurę Krakowsko – Częstochowską

13 czerwca uczniowie klas I-IV zwiedzali malownicze, znane i mniej znane, zakątki Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Gościliśmy w agrogospodarstwie „Pod Skałką” w Przybynowie, gdzie czekało na nas wiele niespodzianek.
Zwiedziliśmy chatę jurajską z XIX wieku, starą kuźnię, ekspozycję dawnych narzędzi i maszyn rolniczych. Ogromnym przeżyciem była możliwość bliskiego obcowania ze zwierzętami i kamienia wielbłąda, kangura, lam i innych egzotycznych, jak i rodzimych zwierząt. Inne atrakcje tego miejsca to: przejażdżka powozem konnym, rekreacyjny plac zabaw z dmuchańcami, grill, degustacja przysmaków kuchni wiejskiej.
W godzinach popołudniowych z żalem pożegnaliśmy sympatycznych gospodarzy i ruszyliśmy „na podbój” zamku w Olsztynie. Zadowoleni i pełni wrażeń, z cennymi łupami w postaci zakupionych pamiątek, wróciliśmy do domów.

Małgorzata Smyła


pieninyWycieczka w Pieniny


bibliotekaZakończenie pracy Koła Przyjaciół Biblioteki w roku szkolnym 2010/2011

6 czerwca 2011 r. odbyło się spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki na zakończenie roku szkolnego. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie biblioteki jako miejsca, które poprzez swój klimat jest przyjazne każdemu, w którym można spędzić twórczo i przyjemnie czas.

Joanna Ering


integracyjnyINTEGRACYJNY DZIEŃ DZIECKA

1 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Aleksandrii zorganizowane zostały obchody Integracyjnego Dnia Dziecka. Na uroczystość zaproszono: p. Barbarę Ankowską – Lis, p. Sylwię Badorę z GOPS-u, p. Marcina Poleszczuka – przewodniczącego RG w Konopiskach, p. Waldemara Trószyńskiego – prezesa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” oraz osoby niepełnosprawne z terenu gminy wraz z opiekunami.
Przedszkolaki, uczniowie oraz osoby niepełnosprawne uczestniczyli wspólnie w różnych konkursach sportowych, zdobywając punkty oraz nagrody. Osoby niepełnosprawne otrzymały medale oraz drobne upominki, które na zakończenie wręczali im p. Sylwia Badora i p. Marcin Poleszczuk.
Końcowym akordem obchodów były występy uczniów ZSP w Aleksandrii oraz poczęstunek – pieczona kiełbaska z bułką. Dzień upłynął w miłej i przyjemnej atmosferze, w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji. Twarze uczniów i zaproszonych gości były roześmiane. Dopisała pogoda oraz humory wszystkich uczestników. Wszyscy byli zadowoleni.
Organizatorzy dziękują pracownikom GOPS – u za pomoc w organizacji tego dnia.

Małgorzata Jeziorowska


dzienrodzinyDZIEŃ RODZINY


norwidowskiNORWIDOWSKI KONKURS KRASOMÓWCZY W JĘZYKU ANGIELSKIM

Po raz trzeci uczennice naszego gimnazjum podjęły wyzwanie, chcąc sprawdzić się w Konkursie Krasomówczym w języku angielskim, organizowanym przez liceum im. Norwida w Częstochowie. Obydwie – zarówno Aleksandra Płysa, jak i Karolina Nierobiś – po zaprezentowaniu komisji oraz licznie zgromadzonej młodzieży przygotowanej ustnej wypowiedzi, przeszły do drugiego, znacznie trudniejszego, etapu. Kolejne zadanie polegało na wylosowaniu kartki z problemem i po chwili przemyślenia i przygotowania zaprezentowania swego stanowiska w tej sprawie ogółowi zebranych. Komisja składająca się z nauczycieli anglistów z liceum brała pod uwagę adekwatny dobór słownictwa, kompozycję wypowiedzi, poprawność wymowy, poprawność gramatyczną oraz płynność wypowiedzi. Uczennice klasy III gimnazjum dowiodły, że są w stanie wypowiedzieć się na dowolny temat, zrobić to nie tylko poprawnie pod względem leksykalno – gramatycznym, ale też zaciekawić swą wypowiedzią słuchaczy. Ostatecznie, komisja przyznała Karolinie Nierobiś wyróżnienie, a Oli Płysie II miejsce.
Gratulujemy obydwu uczennicom sukcesu, cisząc się, że ich wielomiesięczny trud przygotowań zaowocował tak wysokimi lokatami.
Well done, girls! Congratulations!

Joanna Lewandowska


grupa2Wycieczka Szlakiem Piastowskim

Już o szóstej rano 24 maja gimnazjaliści wyruszyli na dwudniową wycieczkę na Szlak Piastowski. W Gnieźnie (mieście najsilniej obok Poznania związanym z rozwojem państwowości polskiej), spotkaliśmy się z przewodnikiem, który najpierw zaprowadził nas do Muzeum Początków Państwa Polskiego, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć nowoczesną, multimedialną wystawę stałą pt. Początki Państwa Polskiego.
Kolejnym punktem programu była Gnieźnieńska archikatedra Wniebowzięcia NMP i Św. Wojciecha (Matka Polskich Katedr). Podziwialiśmy zabytki z okresu romanizmu, takie jak: XII wieczne spiżowe Drzwi Gnieźnieńskie – z 18 scenami z życia św. Wojciecha i prezbiterium z relikwiami Św. Wojciecha. Ten pomnik kultury polskiej o wielkiej wartości historycznej i artystycznej był miejscem koronacji pięciu pierwszych królów Polski. Następnie zwiedziliśmy rezerwat archeologiczny, ukazujący życie w osadzie kultury łużyckiej w Biskupinie.
Wieczorem, po zakwaterowaniu w hotelu i kolacji, jeszcze raz wyruszyliśmy, tym razem już bez przewodnika, na gnieźnieński rynek.
W drugim dniu zwiedzanie zaczęliśmy od Ostrowa Lednickiego, gdzie przeprawiliśmy się promem na wyspę jeziora Lednica. W centrum plemienia Polan obejrzeliśmy pozostałości wczesnośrednio­wiecznego grodu zwanego Lednicą lub Ostrowem Lednickim, związanego z czasami panowania pierwszych władców z polskiej dynastii piastowskiej, Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Ta lekcja historii była bardzo interesująca, gdyż okazało się, że naszym przewodnikiem jest emerytowany archeolog, który prowadził prace wykopaliskowe w tym miejscu.
W Poznaniu w samo południe obejrzeliśmy trykające się koziołki i zespół Starego Miasta oraz Kolegiatę farną MB Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny.
Na zakończenie wycieczki zwiedziliśmy kórnicki zamek, którego początki sięgają średniowiecza. W XVI w. zamek został przebudowany w stylu renesansowym tak świetnie, iż w 1574r. przyjmowano w nim Henryka Walezego, spieszącego na koronację do Krakowa.
W środku ogromne wrażenie robią bogato zdobione drewniane podłogi, odrzwia oraz sufity. Wnętrza muzeum wyposażone są w meble różnych stylów i epok, militaria polskie i wschodnie, wyroby rzemiosła artystycznego z porcelany i srebra oraz obrazy.

Do Aleksandrii wróciliśmy wieczorem – może troszkę zmęczeni, ale w doskonałych humorach.

Ewa Chudzik


pielgrzymkasW dniu 19. maja odbyła się wycieczka – pielgrzymka uczniów klasy II, którzy przystąpili do I Komunii Świętej 01.05.2011 r. (w dzień beatyfikacji Jana Pawła II). Dzieci wraz z rodzicami, siostrami Klaretynkami, MC, księdzem Proboszczem oraz wychowawczynią udały się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. W Bazylice wszyscy uczestniczyli we mszy św. Następnie odwiedzili celę św. Siostry Faustyny Kowalskiej, a potem Kaplicę Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie uczcili relikwie św. Siostry Faustyny, spoczywające pod obrazem Jezusa Miłosiernego.
Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie Miejskiego Parku i Ogrodu Zoologicznego w Krakowie. Obiekt ten znajduje się na wzgórzu w Lasku Wolskim, więc jest mnóstwo zieleni. Zwierzęta czują się tu świetnie. Najliczniejszą grupę zwierząt w krakowskim zoo stanowią ptaki. Oglądaniu ich poświęcono najwięcej czasu. Wiele radości sprawiło wycieczkowiczom zwiedzanie pawilonu zwierząt nocnych, „podglądanie” dużych ssaków, pięknych gadów, płazów i ryb. W Mini Zoo dzieci skorzystały z możliwości kontaktu z młodymi zwierzętami – głaskały, karmiły kucyki, osiołki, króliki, kózki i lamy.
Zdaniem wszystkich uczestników wyjazd był bardzo udany. W dodatku przez cały dzień pięknie świeciło słońce.

Grażyna Kubis


fotografiaSPOTKANIE Z FOTOGRAFIKIEM PIOTREM DŁUBAKIEM

W czwartek 19 maja w ZS-P w Kopalni uczniowie uczestniczący w zajęciach koła informatycznego realizowanego w ramach projektu „ Aktywny uczeń’ spotkali się z fotografikiem Piotrem Dłubakiem. Piotr Dłubak jest portrecistą i dokumentalistą wydarzeń sceny teatralnej od wielu lat związanym z częstochowskim Teatrem im. Adama Mickiewicza. Jest autorem ponad dwudziestu wystaw indywidualnych w Polsce i Danii, biorącym także udział w wystawach zbiorowych w USA, Bułgarii i Niemczech.
Podczas spotkania uczniowie mogli poznać tajniki warsztatu pracy fotografika, zdobyć informacje na temat technicznych aspektów jego pracy oraz usłyszeć ciekawostki dotyczące sesji zdjęciowych m.in. polskich siatkarek czy Przemysława Salety. Wizytę fotografika wzbogacili prace twórcy, które zostały zaprezentowane podczas spotkania. Nie zabrakło również prezentów dla uczniów. Do ich rąk trafiły kalendarze, programy teatralne oraz plakaty autorstwa artysty.

Karina Bekus


krakowWYCIECZKA DO KRAKOWA KÓŁ TEATRALNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNY UCZEŃ”

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie „ Aktywny uczeń”. Dzięki niemu mieli możliwość wyjazdu na wycieczkę do Krakowa. Główną atrakcją wyjazdu była wizyta w teatrze Groteska (teatr lalek), gdzie obejrzeliśmy sztukę pt.: „Kot w butach” wg Charlesa Perrault’a. W zabawny sposób wprowadzeni zostaliśmy w senne życie młynarzy, atmosferę dworu i wreszcie intrygę kota w butach, któremu marzyła się książęca korona dla swojego pana. Doskonały ruch sceniczny („Kota w butach” gra w tym spektaklu kobieta), dowcipne piosenki i humor zapewniły widzom doskonałą zabawę, a pozbawione dosłowności kolorowe, kubistyczne dekoracje i kostiumy pozwoliły uruchomić naszą wyobraźnię. Przedstawienie zrobiło na nas duże wrażenie, a po nim czekała na nas kolejna miła niespodzianka – wspaniały obiad wraz z ogromnym deserem.
Ostatnim punktem naszej wycieczki była Smocza Jama, gdzie przed wiekami mieszkał legendarny Smok Wawelski. O jego obecności przypomina obecnie turystom pomnik, pod którym zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.
Czas spędzony w Krakowie był niezwykły, a my wróciliśmy do domu z nadzieją, że takich wycieczek będzie więcej.

Agnieszka Kotarska


dyplomuesI Międzygminny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

W poniedziałek, 9 maja w Święto Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej w Rększowicach odbył się Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Od tego roku ranga konkursu została podniesiona, ponieważ rywalizacja przybrała charakter międzygminny i do udziału zaproszono uczniów spoza gminy Konopiska. Konkurs miał charakter drużynowy. Naszą szkolną reprezentację stanowili uczniowie klasy VI: Dawid Bucki i Adrian Prokopowicz, którym trud żmudnych przygotowań do konkursu został zrekompensowany II miejscem, który wywalczyli dla naszej szkoły.

Dziękujemy im za godne reprezentowanie naszej placówki, a wszystkim uczestnikom znakomitej wiedzy o Unii Europejskiej.

Karina Bekus


3majaRocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

„Naród, który traci pamięć, traci sumienie”
Zbigniew Herbert

W tym roku obchodziliśmy 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto to przypomina nam zwykle czasy, w których, mimo trudnych dla Rzeczypospolitej okoliczności, znaleźli się patrioci, którzy, często za cenę własnego życia, podejmowali próby ratowania tego „tonącego okrętu”, jakim była XVIII- wieczna Polska.
Z okazji tej rocznicy uczniowie naszej szkoły przygotowali patriotyczną uroczystość, podczas której zarysowali ten smutny obraz Rzeczypospolitej, ale też próbowali oddać radosny nastrój, jaki towarzyszył uchwaleniu pierwszej w Europie i drugiej w świecie konstytucji.
Podniosły ton uroczystości skłaniał do zadumy i refleksji nad burzliwą historią naszego państwa, państwa, w którym mimo szeregu dziejowych zawirowań, nigdy nie brakowało ludzi, którzy nie tracili nadziei, zagrzewali do walki i dla których dobro Ojczyzny było zawsze dobrem nadrzędnym. O nich właśnie nie możemy zapominać i im, jako naród, winni jesteśmy pamięć.

Karina Bekus


dzienziemi22 kwietnia – Dzień Ziemi

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi odbyły się w naszej szkole 20 kwietnia. W roku ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów tematyka szkolnej imprezy edukacyjnej dotyczyła zbiorowisk leśnych. Uroczystość składała się z dwóch części. W pierwszej uczniowie poznawali tajniki funkcjonowania lasów oraz znaczenie obszarów leśnych dla życia na Ziemi.

W drugiej części przygotowanej i prowadzonej przez panie: Annę Ankowską i Joannę Lewandowską, zespoły uczniowskie wykonywały prace plastyczne przedstawiające sylwetki kwitnących drzew. Artystyczne wytwory uczniów zostały wykorzystane do wykonania dekoracji na korytarzu szkolnym.

Zdzisława Kowalik


egzaminEgzaminy w gimnazjum


sprawdzian6Sprawdzian szóstoklasisty


wiosnaPIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall 21 marca był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Uczniowie zatem mogli spokojnie i z czystym sumieniem, jak prasłowiański obyczaj nakazuje, przepędzić zimę i powitać wiosnę. O uroczysty charakter tego wydarzenia zadbał Samorząd Szkolny pod opieką Pana Dariusza Hermana.
Uczniowie z niezwykłą starannością udekorowali salę gimnastyczną, przygotowali występy artystyczne i konkursy wiedzy oraz sprawnościowe. Zadbali o to, aby dobrze mogli się bawić zarówno gimnazjaliści, jak i ich młodsi koledzy i koleżanki ze szkoły podstawowej. Podczas imprezy mogliśmy podziwiać różne talenty naszych uczniów: muzyczne, wokalne, taneczne, zręcznościowe, plastyczne i aktorskie. Okazało się, że niektórzy uczniowie, na co dzień bardzo skromni i cisi, zaskoczyli nas niezwykłymi zdolnościami i umiejętnościami. Każdy chętny mógł wziąć udział w licznych konkursach i zabawach. W przerwie między konkurencjami wszyscy mogli się posilić pieczonymi kiełbaskami. Na zakończenie imprezy spalono na placu szkolnym, przygotowaną przez klasę szóstą, marzannę.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że impreza była przygotowana wzorowo, a atrakcyjny program pozwolił na doskonałą zabawę.

Ewa Chudzik


j0400661Turniej Powiatowy w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o „ZŁOTĄ WIEŻĘ”

W niedzielę,13 marca, w Częstochowie odbył się Turniej Powiatowy w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o „ZŁOTĄ WIEŻĘ”. Nasi szachiści powtórzyli wynik uzyskiwany od wielu lat – zajęli drużynowo pierwsze i drugie miejsce.
Turniej rozgrywany był na dystansie 7 rund, w każdej rundzie zawodnicy mieli po 15 minut na zaprezentowanie swoich umiejętności. Do punktacji drużynowej /niezależnie od ilości zgłoszonych zawodników/ zaliczano uzyskane punkty 2 najlepszych seniorów, najlepszego juniora oraz najlepszy wynik zawodniczki. Nasza gmina zdominowała cały turniej, na 50 sklasyfikowanych zawodników 19 broniło barw Konopisk, z czego 15 zawodników wystawiła Aleksandria. Na popularność „królewskiej gry” w naszej gminie ogromny wpływ mają cotygodniowe treningi odbywające się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Aleksandrii.
Dla Aleksandrii punktowali:
Dariusz Sączek 5,0
Marian Zalewski 4,5
Radosław Kurek 4,0 junior
Martyna Chętkowska 3,0

Drużyna z Konopisk uzyskała prawo reprezentowania powiatu częstochowskiego na wyższym szczeblu rozgrywek –POWODZENIA !!!

Agnieszka Kotarska


MISTRZOSTWA POWIATU W TENISIE STOŁOWYM

Gmina Kłomnice, kolejny już raz, gościła najlepszych tenisistów stołowych z powiatu częstochowskiego na dorocznych indywidualnych mistrzostwach w tej dyscyplinie sportowej. W sobotę, 12 marca, rozdane zostały medale w 5 kategoriach wiekowych, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Prym wiedli zawodnicy z Poczesnej, Konopisk i Lelowa- te trzy gminy nadają ton rozgrywkom tenisowym na szczeblu powiatu, w rozgrywanych jesienią mistrzostwach drużynowych zajmują czołowe trzy miejsca. Nasi zawodnicy od wielu lat zdobywają około 30% możliwych do zdobycia medali, tak było i w tym roku. W rywalizacji uczestniczyli; żacy, młodzicy, kadeci, juniorzy i seniorzy, każda gmina mogła wystawić po 2 zawodników w danej kategorii. Medalistami mistrzostw powiatu zostali: Karina Zamróz– srebrny medal, Paulina Jagusiak– brązowy medal. Czwarte miejsca zdobyli: Zuzanna Patynowska, Kinga Ociepa, Arkadiusz Zaremba.
Wszyscy zawodnicy doskonalą swoje umiejętności sportowe w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Konopiskach.

Agnieszka Kotarska


konkursangielskiGI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

W pierwszej edycji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego naszą szkołę godnie reprezentowały uczennice:
1. Aleksandra Płysa – kl. III g
2. Karolina Wilk – kl. III g
3. Gabriela Bissinger – kl. II g

Udział w konkursie wzięli najlepsi uczniowie z terenu powiatu, a zmierzyli się z testem leksykalno – gramatycznym oraz zadaniami sprawdzającymi umiejętność pracy z tekstem słuchanym i czytanym. Gratulujemy dobrych wyników i wiedzy!

Joanna Lewandowska


dzienkobiet8 marca – Dzień Kobiet


konkursangWIELKI SUKCES UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W VIII GMINNYM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kolejna edycja Gminnego Konkursu Języka Angielskiego za nami. Konkurs miał miejsce w Szkole Podstawowej w Korzonku, a przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. I tu bezkonkurencyjni okazali się uczniowie naszej szkoły, zdobywając trzy najwyższe lokaty. Godnymi reprezentantami naszej placówki byli: Arkadiusz Zaremba, Paweł Czernia oraz Magdalena Wilk. Wszyscy są uczniami klasy VI. Wynik został rozstrzygnięty dopiero w dogrywce, gdyż cała trójka uczniów z Aleksandrii zdobyła najwyższą (i jednocześnie identyczną) liczbę punktów.
Z ogromną przyjemnością ogłaszamy, iż :
ARKADIUSZ ZAREMBA zajął I miejsce, wygrywając, oprócz słownika i fiszek do nauki języka angielskiego w wersji elektronicznej, również KURS JĘZYKOWY W SZKOLE JĘZYKÓW OBCYCH „EMPIK”,
PAWEŁ CZERNIA zajął II miejsce, a nagrodą za jego staranne przygotowanie i imponującą wiedzę były dwa słowniki i fiszki do nauki języka w wersji elektronicznej,
MAGDALENA WILK zajęła III miejsce i w nagrodę otrzymała słownik języka angielskiego oraz książkę w języku angielskim.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i cieszymy się z ich sukcesów. Głęboko wierzymy, że ten imponujący wynik zmobilizuje ich (i ich kolegów) do dalszej pracy i pozwoli im cieszyć się tym, co już osiągnęli.

Joanna Lewandowska

dyplom1 dyplom2 dyplom3


konkurskoledyVII PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK W ALEKSANDRII

„Gwiazdy melodią zaszumią, struny się dźwiękiem rozpędzą , będziemy sami dźwiękami i tą błękitną kolędą…..”

O tym, dlaczego warto śpiewać kolędy, pięknie mówi ks. Jan Twardowski: Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlaczego, żeby uczyć się miłości od Pana Jesusa. Dlaczego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. Mogliśmy się przekonać o prawdziwości tych słów 25 lutego 2011 r. podczas „Przeglądu kolęd i pastorałek” zorganizowanego już po raz siódmy w Zespole Szkolno –Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii. Konkurs odbył się pod patronatem Urzędu Gminy Konopiska.
Głównymi celami przeglądu jest popularyzacja kolęd, pastorałek oraz pieśni związanych z Bożym Narodzeniem, wzbogacanie repertuaru uczniów o mniej znane utwory związane ze świętami oraz wyławianie najzdolniejszych uczniów i umożliwienie im prezentacji swoich walorów głosowych.
Uczestnicy przeglądu występowali w czterech kategoriach wiekowych: grupa przedszkolna i klasa „0”,grupa szkolna I – III, grupa szkolna IV – VI i gimnazjum.
Profesjonalne jury, w którego skład weszli: Ewa Błaszczyk- wokalistka i tancerka, solistka Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, obecnie instruktorka śpiewu i tańca w wielu Ośrodkach Kultury, s. Ewa Narolska od 12 lat Misjonarka Klaretynka, od najmłodszych lat jej życie jest związane z piosenką, śpiewała począwszy od chóru szkolnego i parafialnej scholii, Tomasz Hadrian – muzyk instrumentalista, kapelmistrz wielu orkiestr w tym orkiestry OSP w Konopiskach, jako dyrygent współpracował z wieloma artystami, obecnie współprowadzący Big Band w Konopiskach.

Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, poprawność wykonania linii melodyczno – rytmicznej, intonację i całokształt wykonania utworu, po wysłuchaniu wszystkich uczestników, przydzieliła następujące nagrody:

A. Grupa przedszkolna i zerówka:
I miejsce – Emilia Nowak ( Rększowice)
II miejsce – Julia Będkowska (Konopiska)
III miejsce – Emila Turska (Łaziec)
Wyróżnienie: Natalia Wilk (Aleksandria)

B. Grupa szkolna I – III:
I miejsce – Anna Ziaja (Rększowice)
II miejsce – Sophie Bruno ( Korzonek)
III miejsce – Magdalena Jędrzejczyk (Rększowice)
Wyróżnienie: Dominik Olszewski (Hutki)

C. Grupa szkolna IV –VI
I miejsce –Paweł Bagrincew (Kopalnia)
II miejsce – Izabela Wiśniewska (Konopiska)
III miejsce – Sylwia Nizler (Korzonek)
Wyróżnienie: Agata Drożdżyńska (Rększowice)

D. Gimnazjum:
I miejsce –nie przyznano
II miejsce – Agnieszka Badora (Hutki)
III miejsce – Roksana Osadnik (Aleksandria) i Kinga Ociepa (Aleksandria)

W trakcie przeglądu wszyscy poczuli magię minionych już Świąt Bożego Narodzenia, przenieśli się w ten cudowny czas. Wraz z uczestnikami przeglądu, opiekunami bawiliśmy się cudownie. W dobrych nastrojach, z upominkami i dyplomami jakie ufundował dla wszystkich uczestników Gminna konopiska wróciliśmy do codzienności.
Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, którzy zadbali o przygotowanie artystyczne swoich podopiecznych . Mamy nadzieję, że organizowany przez nas „ Przegląd kolęd i pastorałek” wpisuje się w tradycję śpiewania polskich kolęd i krzewienie kultury muzycznej. We wszystkich zaprezentowanych wykonaniach można było usłyszeć radość a zgromadzona publiczność mogła przekonać się jak bogata i różnorodna jest twórczość związana z okresem świąt Bożego Narodzenia. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znów w naszej szkole zabrzmią kolędy.

Agnieszka Kotarska


Lekcja samorządności

16 lutego na lekcję WOS w II klasie gimnazjum został zaproszony przewodniczący Rady Gminy Konopisk Pan mgr inż. Marcin Poleszczuk. Lekcja miała charakter konferencji prasowej, na której uczniowie zadawali pytania przewodniczącemu na tematy związane z działalnością samorządu gminnego. Na wszystkie pytania Pan Poleszczuk udzielał wyczerpujących odpowiedzi, dokładnie opisując zadania Rady Gminy, przebieg sesji, kompetencje i zadania przewodniczącego, budżet gminy, zaplanowane inwestycje, wydatki oświatowe, czy drogę legislacyjną uchwały. Uczniowie mogli również przyjrzeć się przyniesionym dokumentom Rady tj. zawiadomieniu o sesji Rady Gminy, stenogramem przebiegu sesji a także wzorami uchwał. Przewodniczący Rady mówił również o motywacjach jakimi kierował się obejmując stanowisko przewodniczącego, jak również opowiadał o planach wobec miejscowości Aleksandria i gminy Konopiska. Lekcja samorządności z udziałem osób zaangażowanych w pracę dla lokalnej społeczności jest dużo atrakcyjniejszym przekazem wiedzy dla uczniów, czego dowodem było skupienie i widoczne zainteresowanie młodzieży wypowiedziami gościa.

Paweł Bekus


zimowiskoOBÓZ ZIMOWY MURZASICHLE 2011

Jak co roku, dzieci z terenu gminy Konopiska miały okazję uczestniczyć w zorganizowanym przez naszą szkołę, a wspieranym finansowo przez gminę, obozie zimowym. Wypoczywaliśmy w Murzasichle k/Zakopanego. Mieszkaliśmy w uroczym pensjonacie, wyposażonym w telewizory w pokojach, stół bilardowy, „piłkarzyki” i stół do tenisa stołowego, na których to w wolnym czasie (a nie było go zbyt wiele) rozgrywaliśmy mecze. Duży nacisk kładliśmy na naukę i doskonalenie jazdy na nartach i deskach snowboard’owych. A że kompleks narciarski mieliśmy w pobliżu miejsca zamieszkania, korzystaliśmy z niego intensywnie. Oprócz stoków w Murzasichlu, sprawdzaliśmy swe umiejętności również na stokach w Małym Cichym i na Rusińskim.
Ale nie samą jazdą na nartach żyliśmy przez tydzień. Atrakcji wystarczyłoby na obdzielenie kilku obozów. Zwiedzaliśmy Zakopane, gdzie m.in. wjechaliśmy na skocznię, by tam obserwować trening skoczków. Relaksowaliśmy się w Basenach Termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie dużą atrakcją okazał się masaż jacuzzi w basenie z ciepłą wodą na zewnątrz. Można też było posłuchać muzyki, nurkując pod wodę. Braliśmy też udział w wieczornym kuligu saniami z pochodniami i pieczeniem kiełbasek.
Oprócz niezapomnianych wrażeń, zdjęć i pamiątek, uczestnicy przywieźli z obozu dyplomy i medale, zdobyte w zaciekłej rywalizacji w wielu konkurencjach, m. in. w slalomie narciarskim, bilardzie, tenisie stołowym, grze „Go-Moku”, „piłkarzykach” i rzutkach.
Pogoda i humory nam dopisały wyśmienicie, wypoczynek zimowy udał się na 100 %, więc już marzymy o kolejnym wyjeździe. Aby do zimy…

Joanna Lewandowska


babciaidziadekDzień Babci i Dziadka

Dnia 13 stycznia gościliśmy w murach szkoły nasze kochane Babcie i szanownych Dziadków. Dlaczego tak wcześnie? Przecież każde dziecko wie, że święto tych bliskich naszym sercom osób przypada na 21 i 22 stycznia. Otóż chcieliśmy spotkać się razem jeszcze przed rozpoczęciem ferii zimowych. Były popisy artystyczne, własnoręcznie wykonane upominki, słodki poczęstunek i wspólna zabawa. Na występy złożyły się przedszkolne jasełka, wiersze, inscenizacje i anegdoty w w wykonaniu uczniów klas 1- 3 oraz piosenki Kabaretu Starszych Panów w interpretacji gimnazjalistów. Wszystko to zostało przyjęte przez zebranych Gości gromkimi brawami, śmiechem, nutką wzruszenia i z ogromną wdzięcznością. Do życzeń dzieci i młodzieży dołączyli się nauczyciele, dyrekcja szkoły oraz przybyła na uroczystość pani wicewójt Magdalena Jarosz- Wawrzyńczak.

Małgorzata Smyła


WOSPWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


balszkolaBal karnawałowy 2011


11667221.12.2010 r. w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie wigilijne Koła Przyjaciół Biblioteki. Spędziliśmy ten dzień w wyjątkowej świątecznej atmosferze wraz z zaproszonym gościem Panem Dyrektorem Pawłem Bekus. Przepełnieni radosnym duchem świąt dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia oraz częstowaliśmy się wigilijnymi przysmakami przy wspólnym stole.

Joanna Ering


jaselkamJasełka i szkolna wigilia

„Choć lata lecą i płyną wieki,

Choć nas oddziela dziś czas daleki

Od tamtych czasów, gdy w Betlejemie

Bóg między ludzi zstąpił na ziemię”.

Tymi słowami rozpoczęły się tegoroczne Jasełka w naszej szkole. Uczniowie klasy VI przybliżyli nam wszystkim cud Bożego Narodzenia. Sceneria przypominająca ubogą stajnię przeniosła nas do dnia, w którym na świat przyszedł długo oczekiwany Zbawiciel. W świątecznej atmosferze przyglądaliśmy się radości ubogich pasterzy i zachwytowi dostojnych Mędrców. „Wół” i „Osioł” pomogli nam dostrzec prawdy, o których zazwyczaj nie pamiętamy. Przypomniane nam zostało, że Dzieciątko Jezus przyszło do każdego z nas: do bogatego i do tego, który nie ma nic. Niech ta prawda towarzyszy wszystkim w każdym dniu Nowego 2011 Roku.

s. Agata Gabryl


wigilia_niepmWigilia dla osób niepełnosprawnych z gminy Konopiska

19 grudnia w niedzielę osoby chore, niepełnosprawne, podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach, spotkały się na wieczerzy wigilijnej. Jest to tradycyjnie spotkanie opłatkowe, podczas którego, zjednoczeni wspólną myślą, pełni nadziei oczekujemy na cud narodzin dzieciątka Jezus, przygotowujemy się do pełnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia.
W tym roku spotkanie odbyło się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Aleksandrii. Wójt Gminy pan Jerzy Socha, dzieląc się z uczestnikami wigilii chlebem, złożył życzenia z okazji świąt a także zbliżającego się nowego roku. Do życzeń dołączyli senator Andrzej Szewiński, radny powiatu częstochowskiego Mieczysław Chudzik oraz przedstawiciele Gminy.
Zebrani wzięli udział we mszy świętej , celebrowanej przez proboszcza Henryka Pacuda, a następnie obejrzeli Jasełka przygotowane przez uczniów szkoły w Aleksandrii oraz siostry Zgromadzenie Misjonarek Św. Antoniego Marii Klareta.
Na świątecznym stole nie zabrakło tradycyjnych potraw, zupy grzybowej, karpia, grochu z kapustą, pierogów z kapustą i grzybami, suszonych owoców. Pracownicy Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej wręczyli swoim podopiecznym świąteczne podarunki.
Cudowna wigilijna atmosfera zachęciła wszystkich do wspólnego śpiewania najpiękniejszych polskich kolęd.

Wigilia przygotowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przy pomocy nauczycieli, pracowników obsługi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Aleksandrii przyniosła wiele wzruszeń, wiary i nadziei na nadchodzące dni. Do siego roku!

Anna Ankowska


mikolajMikołajki


wycieczkaI_IIIWycieczka klas I – III do Częstochowy

8 grudnia 2010r. uczniowie z klas I-III wzięli udział w wycieczce do Częstochowy. W Ośrodku Kultury Filmowej (OKF) ze wzruszeniem obejrzeli amerykański film animowany pt. „Księżniczka i żaba”. Potem udali się do „Magicznej Krainy”. W tym nowoczesnym centrum bezpiecznie i wesoło bawili się w basenach z piłeczkami i w labiryntach.

Grażyna Kubis


andrzejkiAndrzejki 2010


dopalaczeKonkurs na Plakat Profilaktyczny „STOP DOPALACZOM” rozstrzygnięty! – więcej


11_listŚwięto Niepodległości

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.” Jan PawełII

11 listopada obchodziliśmy 92 rocznicę odzyskania niepodległości. Jest to zwykle okazja do przypomnienia postaci i wydarzeń, które doprowadziły do tego, że po 123 lata zaborów Polska znowu mogła cieszyć się wolnością. Święto to jest jednak także dobrym przyczynkiem do zadania pytania o współczesny patriotyzm. Uroczystość szkolna, która odbyła się w naszej szkole z okazji Dnia Niepodległości, miała na celu uświadomić nam wszystkim, jak ważne w narodzie są wartości patriotyczne. Uczniowie klas gimnazjalnych przedstawili scenkę , w której ojczyzna ukazana została w sposób symboliczny: popychana, szarpana, ignorowana prosi o zainteresowanie, o pomoc. Niestety, bezskutecznie. To obraz współczesnej Polski. Czy o taką Polskę walczyli nasi przodkowie?…

Dawniej patriotą nazywany był człowiek, który gotowy był oddać własne życie dla dobra swojej ojczyzny, dziś nasz kraj nie wymaga od nas tak dużej ofiary. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy zwolnieni z wszystkich obowiązków wobec niego. Pamięć historyczna, szacunek dla symboli narodowych i dla języka, to abecadło prawdziwego Polak. Każdy z nas może i powinien nim być, dlatego „nie pytajcie, co kraj może zrobić dla was; pytajcie, co wy możecie zrobić dla kraju.”

Karina Bekus


orlikOrlik w Aleksandrii

W niedzielę 14.11.2010 roku w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012” otwarto w Aleksandrii, drugi kompleks boisk sportowych w gminie Konopiska.
Oficjalną część spotkania poprzedziły rozgrywki sportowe o puchar Wójta Konopisk. Rozegrano mecze piłki nożnej, w których pierwsze miejsce zajęła drużyna trampkarzy Alkas Aleksandria, pokonując w pięknym stylu inne zgłoszone drużyny: LOT Konopiska, Beniaminka Częstochowa i Pogoń Blachownie. Na innych boiskach, w tym czasie rywalizowali koszykarze drużyn gimnazjów z Aleksandrii, Hutek i Konopisk – zwyciężyła młodzież z Aleksandrii.
Po meczach przyszedł czas na oficjalne otwarcie kompleksu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Wicemarszałek Śląski Mariusz Kleszczewski, w imieniu posła Krzysztofa Matyjaszczyka – Stanisław Dzwonnik, radny powiatowy Mieczysław Chudzik, a także przedstawiciele władz Gminy. Poświęcenia boisk dokonał ksiądz proboszcz Henryk Pacud, natomiast całą imprezę prowadził dyrektor szkoły Paweł Bekus z wicedyrektor Agnieszką Kotarską. Uczeń Damian Kozieł przeczytał zebranym tegoroczny Apel Olimpijski Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a Karolina Wilk przedstawiła nieznane dzieło literackie barona Pierra de Coubertin gloryfikujące rolę sportu w życiu człowieka.
Przybyli na uroczystość Goście w swoich przemówieniach podkreślali, że budowa Orlika to kolejny ważny krok dla Gminy i jej mieszkańców na drodze do upowszechniania sportu i kultury fizycznej. Z kolei wójt Jerzy Socha, wyrażając radość z otwarcia kolejnego obiektu sportowego, mówił o ważnej roli sportu w wychowaniu młodzieży. Wychowawczą rolę sportu eksponował również dyrektor szkoły, zwracając uwagę, że może być on alternatywą dla różnego rodzaju używek. Wójt życzył także, aby „Orlik” w Aleksandrii, jak i pozostałe obiekty sportowe, służył realizacji potrzeb mieszkańców w ramach wartościowego spędzania czasu i rekreacji.

Paweł Bekus


11_11_konopiskaObchody Święta Odzyskania Niepodległości w Konopiskach


pasowanie_czytelnikPasowanie na czytelnika

W dniu 22 października 2010 r. w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste „Pasowanie na czytelnika”. W trakcie swoich pierwszych odwiedzin w bibliotece szkolnej uczniowie zapoznali się z zasadami zachowania w bibliotece, księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych oraz sposobem wypożyczania książek. Po poznaniu podstawowych zasad korzystania z biblioteki wysłuchali “próśb książek” i złożyli przyrzeczenie dotyczące szanowania zbiorów bibliotecznych.
Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali kolorowe dyplomy, długopisy i słodycze.
Imprezę uświetnił swoją obecnością Plastuś, bohater książeczki Marii Kownackiej pt. „Plastusiowy pamiętnik”.
Życzymy pierwszakom długiej i owocnej przyjaźni z książkami.

Joanna Ering


literowanie4mMISTRZ LITEROWANIA PO ANGIELSKU WYŁONIONY!


lalki
17 listopada 2010 r wyjazd do Częstochowy – uczniowie klas I, II, III szkoły podstawowej wzięli udział w audycji muzycznej pt. „Muzyka z kina i już śmieszna mina”, obejrzeli wystawę lalek – „Lalki świata – strojnisie, ikony i fetysze”, a także spędzili radosne chwile na zabawach w parku Staszica.

Anna Ankowska


lekcja_angielskiegoNIETYPOWA LEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V

Czy języka angielskiego można się uczyć inaczej niż tylko z podręcznika? Można i zapewniam, że jest to sposób nie mniej efektywny, a z pewnością dużo bardziej atrakcyjny. Choć, tak jak do każdego projektu, należy się starannie przygotować. Była to praca wieloetapowa, ale efekt końcowy wart był tylu zabiegów. Pierwszy etap to zapoznanie z nowym słownictwem; nowe zwroty i wyrażenia niezbędne przy pracy. Potem klasa podzieliła się na dwa zespoły, z których każdy otrzymał listę produktów potrzebnych do przygotowania potraw. Grupa chłopców miała zgromadzić produkty do przygotowania „Funny sandwiches”, a dziewczynki skupiły się na przygotowaniach do „Tasty salad”. Ważnym zadaniem okazał się podział obowiązków przy pracy. Ale nie każdy może być kierownikiem (jak w życiu). A najistotniejszy był oczywiście finał, czyli degustacja przygotowanych potraw i poczęstunek. Jeszcze nigdy klasa V nie odczuła, że ma aż tylu przyjaciół. Każdy chciał spróbować i wydać werdykt oraz sprawdzić, czy to jest aż tak dobre, na jakie wygląda. Ale musicie nam uwierzyć na słowo – to było „FUNNY AND TASTY”. Nietypowa była też praca domowa – zrobić rodzicom niedzielne śniadanie do łóżka. Ciekawe, jak wyszło? I ile palców zostało?

Joanna Lewandowska


otrzesinysOtrzęsiny gimnazjalistów


pasowanie sPasowanie pierwszoklasistów

To my pierwszaki.

14 października 2010 r. złożyliśmy ślubowanie. Będziemy dobrymi uczniami i ludźmi. Każdego dnia będziemy się starać zdobywać wiedzę i umiejętności, aby stawać się coraz mądrzejsi i lepsi.
Zanim staliśmy się uczniami naszej szkoły, zła wróżka rzuciła na nas czar i zamieniła nas w krasnoludki. Musieliśmy przejść wiele prób i udowodnić, że zasługujemy na zaszczytne miano ucznia szkoły w Aleksandrii. Udowodniliśmy, że wiele już potrafimy. Nasi rodzice i nasza pani byli z nas dumni. Dobra wróżka odczarowała nas i przywróciła do ludzkiej postaci. Najmilsze w tym dniu były prezenty i słodki poczęstunek przygotowany przez naszych rodziców. Dziękujemy.

Anna Ankowska


wycieczka1gWYCIECZKA ROWEROWA

07 października 2010 r. klasa I gimnazjum wraz z opiekunami: Ewą Chudzik i Agnieszką Kotarską wyruszyła na wycieczkę rowerową do miejsc pamięci, obrazujących historię Aleksandrii i okolicy. Ulicą Zieloną, a później Miodową dotarliśmy do miejsca, gdzie 100 lat temu przebiegała granica zaboru prusko – rosyjskiego. Wzdłuż tej granicy dojechaliśmy do mogiły radzieckiego pilota, zestrzelonego w styczniu 1945 roku przez uciekających żołnierzy niemieckich. Następnie zapaliliśmy znicz na grobie ośmiu saperów, którzy zginęli w 1945 roku podczas rozminowywania okolicznych lasów.
W Kalinie zatrzymaliśmy się przy siedzibie Parków Krajobrazowych „Lasy nad Górną Liswartą”. Budynek, w którym pierwotnie była szkoła pochodzi z 1908 roku.
Później dojechaliśmy do Olszyny – wioski, w której 3 października 1944 roku niemiecki pluton egzekucyjny powiesił 11 Polaków, w tym mieszkańców Aleksandrii.
W drodze powrotnej do szkoły zatrzymaliśmy się także przy krzyżu, który znaczy miejsce cmentarza osób zmarłych na dżumę i cholerę, gdzie ostatni pochówek (27 osób) miał miejsce w 1711 roku.
Wycieczkę zorganizowano w ramach edukacji regionalnej.

Ewa Chudzik


SAMSUNG

Sprzątanie świata 2010

Coroczny udział uczniów naszej szkoły we wrześniowej akcji sprzątania świata stał się tradycją. W tym roku porządkowaliśmy otoczenie budynku szkolnego, a także przydroża oraz fragmenty lasów i zadrzewień przy ul. Piaskowej, Strażackiej, Księżycowej, Mostowej, Zielonej i Akacjowej.
Mamy nadzieję, że praktyczne działania będą miały aspekt nie tylko dydaktyczny ale i wychowawczy. Pozwolą one uczniom dostrzec skalę problemu odpadów w najbliższym otoczeniu, skłonią do kontroli swoich zachowań, kształtując postawy przyjazne środowisku przyrodniczemu.

Zdzisława Kowalik


wybory_sWybory do Samorządu Uczniowskiego


warszawasWycieczka do Warszawy

08 września 2010 r. kilku uczniów kl. VI SP i uczniowie gimnazjum wyjechali na wycieczkę do Warszawy. Celem tego wyjazdu było przede wszystkim zwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Nasi uczniowie z wielkim zainteresowaniem i w skupieniu oglądali ekspozycję przedstawiającą 63 dni walki i życie codzienne ludności cywilnej w powstańczej Warszawie.
Krótki spacer na Stare Miasto i pamiątkowe zdjęcia pod Kolumną Zygmunta były zwieńczeniem naszej wizyty w stolicy. Zobaczyliśmy także Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki i Zamek Królewski. Trudno uwierzyć, że w tym miejscu pod koniec 1944 roku były tylko ruiny.

Ewa Chudzik
zdjęcia: Seweryn Sobczyk


inauguracjasInauguracja roku szkolnego 2010/2011

„Wszyscy jesteśmy, uczniami, twórcami, nauczycielami”

Jak co roku, spotkaliśmy się w murach naszej szkoły, by z nieukrywanym żalem pożegnać wakacje i dumnie wkroczyć w nowy rok szkolny 2010/2011. Podczas uroczystości w specjalnie przygotowanej prezentacji artystycznej uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczcili pamięć poległych w czasie II wojny światowej i 30. rocznicę porozumień sierpniowych.
Nie obyło się również bez akcentów humorystycznych, bowiem poprzez recytację, a także w krótkich scenkach uczniowie przywoływali wakacyjne przeżycia oraz próbowali zademonstrować, w jakim stopniu wiedza i umiejętności, nagromadzone w trakcie nauki w szkole, mogą się przydać podczas letnich wojaży.
Szczególnie serdeczne słowa przywitania występujący skierowali do uczniów klas pierwszej szkoły podstawowej i pierwszej gimnazjum, zapraszając ich do aktywnego udziału w życiu szkoły oraz przekonując, że „Wszyscy jesteśmy, uczniami, twórcami, nauczycielami”.
Uroczystość uświetniła obecność zaproszonych na tę okazję gości, wśród których znaleźli się – p. Danuta Budzik – przewodnicząca Rady Gminy, radny powiatu częstochowskiego – p. Mieczysław Chudzik, przewodnicząca Rady Rodziców – P. Renata Szczurek, ks. proboszcz – Henryk Pacud oraz ks. Michał Cichoń. Przedstawiciele gminnych władz, a także reprezentanci grona pedagogicznego uroczyście żegnali p. Annę Ankowską – ustępującą ze stanowiska dyrektora szkoły, jednocześnie gratulując obejmującemu tę funkcję – p. Pawłowi Bekusowi.

Sylwia Herman