Adresy

Ważne adresy i telefony

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie
ul. Tkacka 5
42 – 200 Częstochowa
tel. 034 322 92 01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lipowa 5
42 – 274 Konopiska
tel. 34 328 20 57
fax 34 344 19 35

http://www.konopiska.pl/gmina/gops_w_konopiskach

Komisariat Policji
ul. 1 Maja 45
42 – 290 Blachownia
tel. 997 lub 034 327 02 45 lub 034 369 18 10

Sąd Rejonowy
V Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Dąbrowskiego 23/35
42 – 200 Częstochowa
tel. 043 361 46 35

WZOZ nad Matką , Dzieckiem i Młodzieżą
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Sobieskiego 7a
42 – 200 Częstochowa
Tel  034 360 61 32
http://matkadziecko.com.pl/

NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Al. Wolności 44/19
42 – 200 Częstochowa
tel. 034 365 48 99
fax 043 368 24 60
www.monar.org/pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Rejtana 7 b
42 – 200 Częstochowa
tel. 0 34 366-31-21

www.interwencjakryzysowa.pl

TRiPDU „Powrót z U”
NZOZ Ośrodek Profilaktyczno – Społeczny dla Uzależnionych i ich Rodzin
ul. Wiolinowa 1
42 – 200 Częstochowa
tel./fax 34 324 60 97
www.powrotzu.bigduo.pl

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Śląska 22
42 – 274 Częstochowa
tel. 034 365 30 44
http://kopd.czest.pl/

Niebieska Linia dla dzieci, rodziców, ofiar przemocy, dla sprawców stosujących przemoc, świadków
tel. 0 801 120 002
http://www.niebieskalinia.pl/

Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją
tel. 0 801 140 068
http://www.psychologia.pl/

Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównej Inspektora Sanitarnego.

tel. 800 060 800

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

tel. 116 111

 

 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci

tel. 800 100 100

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

tel. 800 12 12 12

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania,

tel. 801 199 990

 

Anonimowa Policyjna Linia Specjalna

800 120 148

 

Przydatne adresy :

www.kbpn.gov.pl/

www.ptzn.org.pl/n_drodzicow.html

http://www.cinn.gov.pl/portal

www.trzezwyumysl.pl

www.przemocboli.pl

www.narkomania.org.pl/czytelnia/blizej-siebie-dalej-od-narkotykow

http://www.niebotak.pl/

http://www.narkomania.gov.pl/portal

http://www.parpa.pl/

http://dopalaczeinfo.pl/

http://www.cyberprzemoc.pl/

http://www.aids.gov.pl/

http://fdds.pl/

http://www.dziecinstwobezprzemocy.pl