Biblioteka

                GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK 9.00- 10.50           11.00-13.00         
WTOREK 9.55 -10.50           11.45-12.00         12.45- 13.40
ŚRODA 8.00- 9.00              9.55- 12.45
CZWARTEK 9.00- 9.55           11.00- 12.45
PIĄTEK 8.00-9.00            9.10.-10.50         11.45 – 12.00

PROCEDURY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII COVID-19


REGULAMIN BIBLIOTEKI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  

JANA KOCHANOWSKIEGO W ALEKSANDRII


Katalog elektroniczny biblioteki szkolnej

Adres strony: https://m015945.molnet.mol.pl/


O bibliotece szkolnej.

Biblioteka jest integralną częścią Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i tak jak cała szkoła zmienia się i rozwija oraz uczestniczy w realizowaniu programu nauczania i wychowania. Celem jej jest wyposażenie uczniów w określony zasób wiedzy i umiejętności, przygotowanie ich do korzystania z informacji (pisanych i dostępnych w mediach) oraz rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych.

Obecnie jest to wprawdzie mała, ale nowoczesna pracownia interdyscyplinarna stwarzająca możliwość samodzielnego pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań, a nauczyciel – bibliotekarz udziela pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji.

W roku szkolnym 2005/2006 w ramach realizacji projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki: Multimedialne Centrum Informacji w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymaliśmy cztery nowe komputery z monitorami i urządzenie wielofunkcyjne.

W naszej książnicy gromadzone są:
– książki
– czasopisma
– zbiory specjalne (kasety wideo, magnetofonowe i płyty CD).

Wszystkie pozycje zostały skatalogowane w programie Mol Optivum. Od stycznia 2016 r. zmieniliśmy oprogramowanie na Mol Net+, dzięki czemu czytelnicy mogą korzystać z katalogu elektronicznego w dowolnym miejscu i składać zamówienia drogą elektroniczną. Tą samą drogą otrzymują informacje o zaległościach i prolongatach.

Na koniec roku szkolnego 2015/2016 zapisanych było 212 czytelników. Księgozbiór natomiast liczył 4.991 woluminów. Posiadamy literaturę piękną, literaturę popularnonaukową, podręczniki i literaturę pedagogiczną. W czytelni można skorzystać z księgozbioru podręcznego zawierającego: encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i dziedzinowe, albumy, atlasy, przewodniki oraz podstawowe pozycje z różnych dziedzin wiedzy.
Zbiory i czytelnictwo popularyzowane są poprzez wystawy, konkursy, przedstawienia teatralne, głośne czytanie oraz pasowanie pierwszoklasistów na czytelników, podczas którego uczniowie zapoznają się z układem książek na półkach i uczą się samodzielnie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierać lekturę. Starsi uczniowie uczestniczą w lekcjach bibliotecznych. Corocznie obchodzony jest w kwietniu Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

W ramach współpracy z bibliotekami publicznymi kolejne roczniki klas młodszych zwiedzają bibliotekę gminną, a starsi wyjeżdżają do bibliotek w Częstochowie.
Biblioteka szkolna jest także miejscem promocji małej ojczyzny. Znajdują się tutaj wydawnictwa dotyczące naszej wsi, gminy i regionu.

Do biblioteki uczniowie mogą przychodzić nie tylko na przerwach, ale także przed i po lekcjach. Dla wielu dojeżdżających dzieci czytelnia jest miejscem bezpiecznego spędzania czasu. Mogą tutaj nie tylko skorzystać ze źródeł informacji (przygotowując się do zajęć czy konkursów lub odrabiając lekcje), ale również poczytać prasę dziecięcą i młodzieżową oraz skorzystać z komputerów.


Katalog elektroniczny biblioteki szkolnej

Adres strony: https://m015945.molnet.mol.pl/


Czytelnik (uczeń), aby się zalogować do OPAC-a:

• musi posiadać wpisany w dane osobowe adres e-mail, ponieważ loguje się do OPAC poprzez wpisanie adresu e-mail, (wpisu dokonuje bibliotekarz)
• jeśli loguje się po raz pierwszy musi najpierw zarejestrować e-mail w systemie logowania klikając na kluczyk na stronie OPACa, a następnie na „Załóż konto”, które umożliwia ustalenie hasła do logowania,
• czytelnik, który już wykonywał kiedyś akcję „Załóż konto” dla podanego w bibliotece adresu e-mail, może od razu logować się do katalogu OPAC.

Zapomniane hasło do katalogu OPAC

Jeśli hasło do katalogu elektronicznego zostało zapomniane wówczas użytkownik musi wybrać w formularzu logowania opcję „Przywróć hasło”. Po wpisaniu maila, czytelnik otrzyma link, który umożliwi mu zmianę hasła.

Jak wyszukiwać w katalogu OPAC?

Wyszukiwanie w OPAC ma postać wyszukiwania jednookienkowego, podobnie jak w popularnej przeglądarce Google. Wpisana fraza wyszukiwawcza domyślnie jest wyszukiwana we wszystkich indeksach jednocześnie. Istnieje możliwość wyszukiwania osobno w następujących indeksach: autor, tytuł, temat (hasło przedmiotowe).

Wpisanie poszukiwanej frazy w cudzysłowie wygeneruje nam listę wyników odpowiadającą dokładnie na zapytanie. Listę wyników można zawężać za pomocą specjalnych filtrów. Lista wyników jest również stronicowana.

Co zawiera profil użytkownika w katalogu OPAC?

Profil użytkownika zawiera następujące informacje:

• dane osobowe zalogowanego czytelnika,
• formularz zmiany hasła do katalogu OPAC,
• informacje o wypożyczeniach,
• informacje o ewentualnych zaległościach,
• informacje o pozycjach zarezerwowanych,
• oraz historię wszystkich wypożyczeń czytelnika.

Jeśli w systemie rezerwacje i prolongaty są aktywne wówczas przy wypożyczeniach dostępna jest funkcja „Przedłuż termin”, a przy rezerwacjach „Usuń rezerwację”.