Pedagog, Psycholog

PEDAGOG SZKOLNY – mgr Barbara Czaja – Pankowska

PSYCHOLOG SZKOLNY –  mgr Krzysztof Świerczyński

Godziny pracy pedagoga:

Poniedziałek: 9:00-10:00, 11:00-13:00

Piątek: 10:00-13:00

Godziny pracy psychologa:

Poniedziałek: 12:15 – 15:15

Godziny dyżurów telefonicznych pedagoga:

Poniedziałek: 9:00-10:00, 11:00-13:00

Piątek: 10:00-13:00z

Godziny  dyżurów telefonicznych  psychologa:

Poniedziałek: 12:15 – 15:15

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

  1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
  2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
  4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
  5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy  uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.