Pedagog, Psycholog

PEDAGOG SZKOLNY – mgr Barbara Czaja – Pankowska

PSYCHOLOG SZKOLNY –  mgr Krzysztof Świerczyński

Godziny pracy pedagoga:

Wtorek: 8.00-9.00, 10.50-12.00,

Środa: 8.10-12.00

Godziny pracy psychologa:

Poniedziałek: 12:15 – 15:15

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

  1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
  2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
  4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
  5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy  uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.