Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY – mgr Barbara Czaja – Pankowska

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Wtorek 8:00 – 10:00
Środa 8:00 – 9:00, 10:00 – 12:00
Piątek 11:55 – 12:55

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

  1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
  2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
  4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
  5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy  uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.