Grono pedagogiczne

mgr Paweł Bekus – dyrektor ZS-P, nauczyciel historii, geografii, WOS i WDŻ

mgr Agnieszka Kotarska – społeczny zastępca dyrektora ZS-P, nauczyciel chemii, przyrody, techniki, biologii, wychowawca klasy VII

mgr Anna Ankowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego wychowawca klasy I
mgr Marzena Badora– nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Karina Bekus – nauczyciel języka niemieckiego i historii, tyflopedagog, bibliotekarz, wychowawca klasy V a
mgr Lidia Bissinger – nauczyciel matematyki
mgr Urszula Cierniak – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Justyna Chyra- nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie IV, nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy
mgr Barbara Czaja – Pankowska – pedagog szkolny, oligofrenopedagog
mgr Monika Fabiszewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda
mgr Sylwia Herman – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI
mgr Dariusz Herman – nauczyciel muzyki, plastyki i informatyki
mgr Longina Jeziorska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II a, wychowawca świetlicy
mgr Aneta Kościelniak – Blukacz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III,
mgr Wojciech Krauze – nauczyciel wychowania fizycznego,
mgr Justyna Kuras – nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Joanna Lewandowska – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy V b
mgr s. Anna Marciniak – nauczyciel religii
mgr Tatiana Nocoń – nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie II b, wychowawca świetlicy
mgr Beata Nowak – logopeda, nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV,
mgr Magdalena Prusaczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II b, wychowawca świetlicy
ks. Jacek Szczecina – nauczyciel religii
mgr Krzysztof Świerczyński – psycholog
mgr Renata Ułamek – nauczyciel fizyki