Grono pedagogiczne

mgr Paweł Bekus – dyrektor ZS-P, nauczyciel historii, geografii, WOS i WDŻ

mgr Agnieszka Kotarska – wicedyrektor ZS-P, nauczyciel chemii, przyrody, techniki, biologii, wychowawca klasy IV, wychowawca świetlicy

mgr Anna Ankowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I
mgr Karina Bekus – nauczyciel języka niemieckiego i historii, tyflopedagog, bibliotekarz
mgr Lidia Bissinger – nauczyciel matematyki
mgr Urszula Cierniak – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Barbara Czaja – Pankowska – pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog
mgr Monika Fabiszewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
s. Ewelina Feliszek – nauczyciel religii
mgr Sylwia Herman – nauczyciel języka polskiego
mgr Dariusz Herman – nauczyciel muzyki, plastyki i informatyki, wychowawca klasy VI b
mgr Longina Jeziorska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III, wychowawca świetlicy, surdopedagog
mgr Małgorzata Jeziorowska – nauczyciel geografii
mgr Aneta Kościelniak – Blukacz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II a
mgr Wojciech Krauze – nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Joanna Lewandowska – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VII
mgr Ilona Marczak – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VIII
mgr Tatiana Nocoń – nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy
mgr Beata Nowak – logopeda, nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI a, bibliotekarz
mgr Aneta Pełka – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Magdalena Prusaczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II b, wychowawca świetlicy
ks. Jacek Szczecina – nauczyciel religii
mgr Krzysztof Świerczyński – psycholog
mgr Magdalena Wolska – Majchrzak – nauczyciel fizyki