Hymn szkoły

Zaśpiewaj z nami pieśń wesołą,
śpiewaj ją w szkole i poza szkołą.
I wiedz, że pieśń ta, to nasz hymn,
co sławi każdy dobry czyn,
co sławi każdy dobry czyn

Wzorowym uczniem bądź na co dzień.
I wiedz, że piątki zawsze są w modzie.
I zapamiętaj ten nasz hymn,
co sławi każdy dobry czyn,
co sławi każdy dobry czyn.

Usilnie pracuj wciąż nad sobą,
by wszystkim było dobrze z tobą,
byś mógł z radością śpiewać hymn,
co sławi każdy dobry czyn,
co sławi każdy dobry czyn.

 

słowa i muzyka   Marianna Ankowska