Stołówka szkolna

Dzienna stawka za obiad w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum wynosi 3,40 zł.

Nr konta do wpłat za żywienie: 52 8273 0006 2000 0015 2422 0001 – termin wpłat do 10. każdego miesiąca, po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

*

Miesięczna opłata za herbatę słodzoną wynosi 3 zł, za gorzką 1 zł. Opłat dokonujemy u skarbników klasowych lub wychowawców klas.