WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ WYWOŁANĄ PRZEZ SARS-CoV-2