Przedszkole

 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ALEKSANDRII W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ALEKSANDRII

Publiczne Przedszkole w Aleksandrii dysponuje: 3 salami dydaktycznymi wyposażonymi w nowoczesne i tradycyjne pomoce dydaktyczne, w tym komputery i tablice interaktywną, własną kuchnią z jadalnią, nowoczesnym placem zabaw, możliwością korzystania z zasobów biblioteki  szkolnej oraz boisk ze sztuczną nawierzchnią „Orlik”.

Publiczne Przedszkole w Aleksandrii oferuje:

  1. Dzieciom:

* nowoczesne metody i formy pracy zapewniające wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych,

* kreatywną kadrę dbającą  o ciepłą i przyjazną atmosferę,

* indywidualne podejście do każdego dziecka,

*uczestnictwo w zajęciach nauki czytania w ramach innowacji pedagogicznej „Maluchy bawią się słowem”,

* udział w programie nauki j. angielskiego „DodoTok”,

* zajęcia dydaktyczne obejmującą podstawę programową wychowania przedszkolnego w tym  zajęcia dodatkowe:

-zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopeda, pedagog, psycholog),

– religię,

-język angielski,

– rytmikę,

*okolicznościowe imprezy oraz spotkania takie jak:

-Integracyjny Dzień Pieczonego Ziemniaka, Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Święto Dyni, Dzień Eksperymentów, Dzień Jabłka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Bociana, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.

-Spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów takich jak: Policjant, Stomatolog, Leśniczy, Redaktor itp.

* spacery i wycieczki po najbliższej okolicy podczas których dokonywane są obserwacje przyrodnicze,

*spacery i wycieczki do różnych ciekawych miejsc tj: sklep, biblioteka, Ośrodek Zdrowia, OSP itp.

* udział w koncertach muzycznych oraz przedstawieniach teatralnych,

* przepyszne domowe, zdrowe posiłki,

* optymalny czas pobytu na świeżym powietrzu,

* zaspokojenie potrzeby odpoczynku,

* zabawy na placu zabaw podczas których dzieci mogą wybrać różne formy aktywności:

* aktywne uczestnictwo w grach i zabawach ruchowych na boisku „Orlik”,

* udział w ogólnopolskich, powiatowych, rejonowych  i wewnątrzszkolnych konkursach,

* udział w zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

* słuchanie muzyki i gra na instrumentach perkusyjnych,

* naukę tańców,

  1. Rodzicom:

* fachową opiekę nad dzieckiem,

* wspieranie działań wychowawczych,

* udział w spotkaniach otwartych prezentujących postępy we wszystkich sferach rozwoju,  sposobie funkcjonowania dziecka, ze zwróceniem uwagi na mocne i słabe strony,

* współpracę z różnymi specjalistami,

* udział w różnego rodzaju uroczystościach przedszkolnych i wycieczkach,

* pełnienie funkcji doradczej i ustalenie wspólnej strategii stymulowania rozwoju oraz wypracowywania i wzmacniania pożądanych zachowań,

* wsparcie Logopedy, Pedagoga oraz Psychologa,

* doskonałe przygotowanie do szkoły

dscn0171 dscn0173 dscn0169 dscn0174

 

dscn0177

 

dscn9948 dscn9907 dscn9933 dscn9911 dscn9954 dscn9916