Wizytówki klas

Klasa I – wych. Anna Ankowska

Klasa II a – wych.  Aneta Kościelniak – Blukacz

Klasa II b – wych. Magdalena Klecha

Klasa III – wych. Longina Jeziorska

Klasa IV – wych. Agnieszka Kotarska

Klasa VI a – wych. Beata Nowak

Klasa VI b – wych. Dariusz Herman

Klasa VII  – wych.  Joanna Lewandowska

Klasa VIII – wych. Ilona Marczak