O nas

Jedyna taka szkoła

Aleksandria to malownicza miejscowość położona na progu herbskim, w północnej części województwa śląskiego, na południowy zachód od Częstochowy. Wieś ze względu na swą wielkość podzielona jest na sołectwa: Aleksandrię I i Aleksandrię II, te zaś należą do grupy 12 sołectw w gminie Konopiska.

IMG_0049 20080406(003)

20080406

Aleksandria zachwyca nie tylko atrakcyjnym położeniem geograficznym, bogatą szatą roślinną, fauną i ciekawą historią, ale także przedsiębiorczymi mieszkańcami i wyjątkową szkołą.

DSCN2118 zdjecia szkolne wiosna 2008 041

zdjecia szkolne wiosna 2008 042

sz1 DSCN1828

Nie można mówić o Aleksandrii, pomijając kuźnię młodych talentów, jaką niewątpliwie jest nasza placówka. Stanowi ona Zespół skupiający: Publiczne Przedszkole i Szkołę Podstawową.

Dlaczego jesteśmy dumni z naszego przedszkola?

– Przedszkole w Aleksandrii czynne jest od 7.00 do 16.30,
– bajeczne i kolorowe sale przedszkolne, bogate w nowoczesny sprzęt, meble i ciekawe pomoce dydaktyczne, zabawki znajdują się na parterze budynku Zespołu,
– dysponujemy nowoczesnym wyposażeniem do zabaw ruchowych, a także „placem zabaw” zlokalizowanym obok budynku Zespołu,
– zajęcia w ramach podstawy programowej prowadzone są na wysokim poziomie i dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci,
– oferujemy bogatą ofertę zajęć poza podstawą programową:
• język angielski,
• rytmika,
• origami,
• zajęcia taneczne.
– zapewniamy pomoc psychologiczno – pedagogiczną: zajęcia logopedyczne, terapię pedagogiczną, zajęcia z surdopedagogiki i tyflopedagogiki, zajęcia z psychologiem,
– programy nauczania dostosowane są do potrzeb i oczekiwań rodziców oraz środowiska lokalnego,
– ścisła współpraca między rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym sprzyja wspaniałej atmosferze, harmonijnemu rozwojowi, a także bezpieczeństwu dzieci,
– wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, w przedszkolu organizuje się zajęcia otwarte oraz imprezy okolicznościowe (Święto Pieczonego Ziemniaka, Zabawa karnawałowa, Jasełka).

Co powinniście wiedzieć o nas i naszej szkole?

Wyposażenie i oferta edukacyjna szkoły

Możemy się pochwalić faktem, iż nasza palcówka, dzięki bogatemu wyposażeniu, jest w stanie zapewnić swoim wychowankom wszechstronny rozwój zainteresowań.

Szkoła dysponuje:

– odnowionymi pracowniami lekcyjnymi, wszystkie wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe, laptopy, projektory i sprzęt audio – video,

– bogato wyposażoną biblioteką posiadający cyfrowy katalog zbiorów, która od stycznia 2016 r. działa w oparciu o oprogramowanie na Mol Net+, dzięki czemu czytelnicy mogą korzystać z katalogu elektronicznego w dowolnym miejscu i składać zamówienia drogą elektroniczną. Tą samą drogą czytelnicy otrzymują informacje o zaległościach i prolongatach,

• pracownią komputerową z szybkim łączem komputerowym,

• WiFi na terenie całego Zespołu,

• salą gimnastyczną,

• możliwością korzystania z kompleksu boisk „Orlik” w pobliżu szkoły,

• świetlicą,

• stołówką,

• gabinetem lekarskim,

• ogródkiem przedszkolnym,

• boiskami (pełnowymiarowym i treningowym).

W Zespole oferuje się uczniom nauczanie i doskonalenie dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Nauczanie języka angielskiego odbywa się już w przedszkolu i kontynuowane jest w nauczaniu zintegrowanym, a następnie w szkole podstawowej i gimnazjum. Natomiast język niemiecki uczniowie doskonalą na kółku języka niemieckiego.

Słowo o gronie pedagogicznym, naszych uczniach i ich działalności

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar,
a nie za ciężki obowiązek.”
/Albert Einstein/

Grono pedagogiczne Zespołu tworzą wykwalifikowani i kreatywni nauczyciele. Stałą opiekę i profesjonalną pomoc naszym wychowankom zapewniają również: logopeda, pedagog, psycholog, opiekun świetlicy, bibliotekarz.
Twórcza działalność nauczycieli ma przełożenie na kreatywność wychowanków, którzy chętnie biorą udział w różnego typu konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych itp., niejednokrotnie odnosząc w nich znaczące sukcesy.

Dzięki aktywności i zaangażowaniu dyrekcji placówki, nauczycieli, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i naszych uczniów:
– organizowane są liczne szkolne i gminne uroczystości, wśród nich m.in.:

• festyn „Wojewódzkie Święto Młodości”

festyn2

• Integracyjny Dzień Dziecka

Festyn2007 201

• Dzień Rodziny

rodzina6

– redagowana jest gazetka „Aleksandrus”,

– organizowane są wystawy tematyczne,

– w szkole funkcjonuje radiowęzeł i Szkolna Telewizja – przygotowywane są okolicznościowe audycje radiowe, prezentacje multimedialne i filmiki obrazujące najważniejsze szkolne wydarzenia,

– w Zespole uczniowie mają szansę doskonalić swój warsztat wokalny i umiejętność gry na gitarze, perkusji i innych instrumentach.

chor6  chor4

chor2 chor3

– oferuje się uczniom zdolnym szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, m.in.: zajęcia koła tanecznego, koła teatralnego, zespołu wokalnego, SiS-u, ULKS- u „Alex”, koła informatycznego, kół językowych (języka angielskiego i niemieckiego), koła dziennikarskiego, plastycznego, zajęcia w ramach działalności Szkolnej Telewizji,

taniec2 europas

– dla uczniów mających trudności w nauce prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

– dostarcza się wychowankom wiele możliwości i form spędzania wolnego czasu:

Szkoła organizuje obóz zimowy, którego uczestnikami są dzieci i młodzież z terenu naszej gminy. Podczas pobytu na obozie dzieci mają okazję zdobywać i doskonalić umiejętność jazdy na nartach, poznawać zwyczaje miejscowej ludności, a także podziwiać piękno górskich terenów w Polsce i za granicą;

zim1  zim2

Uczniom proponuje się liczne dyskoteki, wyjazdy i wycieczki szkolne, m.in.: wyjazdy kulturalne do kina i teatru, wycieczki turystyczno – krajoznawcze.

wyc1 wyc2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Szkoła angażuje się w liczne projekty:

• w 2007 r. szkoła uczestniczyła w projekcie finansowanym ze środków unijnych „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”, co przejawiało się możliwością uczestnictwa uczniów w dodatkowej lekcji matematyki raz w tygodniu; zajęciach rozwijających z matematyki i kole matematycznym,

• współpraca z Fundacją Ekologiczną „Silesia”, kwietnia 2007 roku zaowocowała uczestnictwem w akcji „Posadź swoje drzewko”. Pozyskane środki finansowe pozwoliły na posadzenie 183 sztuk drzew i krzewów (tuje, berberysy, głogi, jabłonie ozdobne, klony, świerk, cyprys) na terenie okolic szkoły. Celem projektu było wzbogacenie terenu wokół szkoły o nowe gatunki drzew i krzewów, odgrodzenie jej pasem zieleni od ruchliwej drogi, a przede wszystkim wypracowanie w uczestnikach projektu dbałości oraz odpowiedzialności i troski za środowisko naturalne i najbliższe otoczenie.

domek 005  domek 019

• w 2012 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii przystąpił do kampanii „Postaw na rodzinę”. Udział w kampanii jest możliwy dzięki wsparciu Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającej przy Gminie Konopiska. Kampania „Postaw na rodzinę!” jest ważnym elementem działań profilaktycznych, dlatego podejmowanych jest wiele aktywności z udziałem rodzin naszych uczniów.

• od września 2011 do sierpnia 2013 r. szkoła uczestniczyła w projekcie „To jest gimnazjum”, mającym na celu rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez udział w Kole Młodych Demokratów, Kole Informatycznym, Kole Teatralnym i zajęciach z doradztwa zawodowego,

• Projekt „AKTYWNY UCZEŃ” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013. Jego cel opierał się na dążeniu do wyrównania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

• Projekt edukacyjny „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” był realizowany w klasie I w roku szkolnym 2010/2011.

• INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTECE (ICIM)
Przy bibliotece szkolnej działa nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych
i pedagogicznych.

• W maju 2008 r. nasza szkoła wzbogaciła się o dwie nowoczesne pracownie komputerowe. Pracownie zostały pozyskane ze środków Unii Europejskiej w ramach kolejnej edycji projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny „Pracownie komputerowe dla szkół”.
• Projekt „Być Przedszkolakiem” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (od 2011r.)

• Projekt Comenius – Projekty Partnerskie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” był realizowany przez dwa lata w terminie lipiec 2013 – czerwiec 2015. Nasz partner i koordynator jednocześnie to St. John Wall Catholic School w Birmingham w Wielkiej Brytanii. „ Rules of Setting up the Small Tour Guide Business” został uznany przez Narodową Agencję za przykład dobrej praktyki.


Mając na względzie fakt, iż najważniejsze to docenić swego wychowanka, podczas każdej uroczystości kończącej rok szkolny nagradzamy wzorowych uczniów nagrodami książkowymi, wycieczką, a najlepszego ucznia w szkole – komputerem, pozyskanym dzięki współpracy ze sponsorem.

komp4 komp3

komp1 komp2 kompmagda

kompGm

matkomp

Z.Sarnowska2015

20160623_183727