W raju z Gałczyńskim

          W ramach szkolnego projektu, mającego na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, uczniowie poszczególnych klas przygotowują inscenizacje, opracowanych wcześniej na zajęciach języka polskiego, wybranych tekstów literackich. „Oswajają” w ten sposób nie zawsze łatwe w odbiorze teksty, a dokonując ich interpretacji i adaptacji scenicznej, pokazują, że książka jest wartością ponadczasową i ma ogromny wpływ na kształtowanie naszej wyobraźni. Tym razem uczniowie klasy I gimnazjum odwiedzili biblijny raj, przygotowując inscenizację „Żarłocznej Ewy”, miniatury dramatycznej z cyklu „Teatrzyk Zielona Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Poprzez ten groteskowy żart autor stawia przewrotne pytanie: Co stałoby się z rodzajem ludzkim, gdyby tylko Ewa odpowiedzialna była za złamanie zakazu? Uczniowie znakomicie uchwycili odwrócony porządek biblijny, albowiem Ewa kieruje się wyłącznie żarłocznością; wąż, niczym kelner, podaje jabłko na tacy, mimo że wszyscy bohaterowie świadomi są swego biblijnego rodowodu. Dzięki takiemu ujęciu tekstu jego treść staje się komiczna. Na finalny efekt inscenizacji z całą pewnością wpłynęły efektowne kostiumy i elementy scenografii.

GALERIA

Sylwia Herman