„Postaw na rodzinę”

postawnarodzina

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii przystąpił do kampanii „Postaw na rodzinę”. Udział w kampanii jest możliwy dzięki wsparciu Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych działającej przy Gminie Konopiska. Kampania „Postaw na rodzinę!” jest ważnym elementem działań profilaktycznych, dlatego planujemy wiele aktywności z udziałem rodzin naszych uczniów.

Wybrane przez nas działania w ramach programu to:

 • „Wywiadówka profilaktyczna” – spotkanie z Jackiem Wroną, biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Częstochowie, autorem wielu publikacji specjalistycznych z zakresu narkomanii.
 • Zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień dla klas gimnazjalnych.
 • Dzień rodziny.
 • Piknik rodziny w przedszkolu.
 • Konkurs Plastyczny „Moja rodzina”.

„Wywiadówka profilaktyczna”

            Nasilające się w ostatnich latach zagrożenia w procesie wychowania młodego pokolenia zmuszają do aktywności, do poszukiwania środków profilaktycznych. Zespół Szkolno – Przedszkolny im . Jana Kochanowskiego w Aleksandrii wychodząc temu naprzeciw zorganizował w dniu 15.05.2012r z udziałem rodziców i specjalisty „wywiadówkę profilaktyczną”.
„Wywiadówkę profilaktyczną” zorganizowaną w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” prowadził  Pan Jacek Wrona, biegły sądowy w zakresie kryminologii slangu narkotykowego i przestępczości narkotykowej Sądu Okręgowego w Częstochowie, autor wielu publikacji specjalistycznych z zakresu narkomanii. Pan Jacek Wrona od wielu lat zajmował się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Pracował w Centralnym Biurze Śledczym w Warszawie, prowadził wykłady dla pedagogów, funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej na temat przeciwdziałania narkomanii.
Publikacje książek „Narkotyki, narkomania: krótka analiza problemu”,  „Dopalacze: demony naszych czasów” , „Riki – tiki narkotyki, czyli rozważania gliniarza”, „Narkotyki, narkomania: krótka analiza problemu” spotkały się  z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem czytelników.
Prelekcja dla rodziców oraz zajęcia profilaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej w Aleksandrii również spotkała się z uznaniem zgromadzonych osób, gdyż  niosły szereg przydatnych w praktyce, nowych i zaskakujących informacji.
Często rodzice chociaż boją się problemu są przekonani, że zjawisko narkomanii nie dotyczy ich dziecka, ponieważ zbyt mocno utrwaliło się w nich przekonanie, że po środki odurzające sięgają osoby ze środowisk patologicznych. Prowadzący podkreślał, że wiedza młodych ludzi, chociaż znacznie szersza, przeważnie opiera się na mitach krążących wśród rówieśników i autorytetach zaczerpniętych z mediów nie zawsze pozytywnie wpływających na postawy młodych ludzi.
Młodzi ludzie z reguły zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw wynikających z zażywania narkotyków, wychodzą jednak z założenia, że potrafią panować nad używaniem, narkotyki traktują na równi z alkoholem i papierosami, a przetwory konopi, i tzw. „dopalacze” uważają wręcz za mało szkodliwe używki.
Rozbieżność w spostrzeganiu problemu narkotyków przez młodzież i dorosłych, brak rzetelnej wiedzy, lęk wywołany przez narkotyki utrudniają dorosłym dyskusje z młodzieżą, a tym samym możliwość oddziaływań wychowawczych.
Można zatem oczekiwać, że ta prelekcja obudzi świadomość społeczną i zainicjuje szereg działań środowiskowych na rzecz profilaktyki narkomanii.

Pedagog szkolny
mgr Joanna Ering


Wyniki konkursu plastycznego organizowanego w ramach kampanii Postaw na rodzinę p.t. „Moja rodzina”

I grupa – przedszkole

 • Cyprian Zeller – wyróżnienie
 • Nikola Gondro – wyróżnienie
 • Paulina Wolska – wyróżnienie
 • Kacper Świetliczny – wyróżnienie
 • Julia Budzik – wyróżnienie

II grupa wiekowa – klasy I – III SP

 • Agnieszka Berska, klasa III – I miejsce
 • Krystian Drobina, klasa III – I miejsce
 • Jan Nowak, klasa I – II miejsce
 • Adam Nowak, klasa I – II miejsce
 • Roksana Nowakowska, klasa I – II miejsce

III grupa wiekowa – klasy IV – VI SP

 • Mateusz Kregulewski – klasa V – I miejsce
 • Bartosz Franczak – klasa V – II miejsce
 • Julia Fonfara – klasa VI- III miejsce
 • Marek Budzik – klasa VI – III miejsce

IV grupa wiekowa – GIMNAZJUM

 • Klaudia Jabłońska – klasa I – wyróżnienie