„Edukacyjny start z rodzicami”

pierwszaki_14_v2

Projekt edukacyjny „Edukacyjny start z rodzicami”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

         Pod taką nazwą od 20.X.2009r. realizowany jest w naszym przedszkolu projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest pobudzenie aktywności rodziców w procesie przygotowania ich dzieci 3-5 letnich do osiągnięcia dojrzałości szkolnej poprzez edukację domową oraz edukację w przedszkolu. W ramach projektu odbywają się zajęcia dodatkowe w wymiarze 4 godzin w tygodniu (wczesna nauka czytania połączona z edukacją czytelniczą i artystyczną, gimnastyka korekcyjna i język angielski ). Z dwudziestu miejsc skorzystało jedenaścioro dzieci nie korzystających dotąd z żadnej formy edukacji przedszkolnej oraz dziewięcioro dzieci z naszego przedszkola.
Do projektu przystąpili również rodzice tych dzieci. Dla nich prowadzony jest cykl szkoleń i warsztatów podnoszących ich wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, społecznej i komunikacji. Jednym z celów szczegółowych projektu jest poszerzanie świadomości rodziców o roli edukacji przedszkolnej poprzez włącznie ich w zorganizowane zajęcia.
Projekt potrwa do końca maja 2010r.

edukacyjnystart2dLongina Jeziorska