Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotece

efsk

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTECE (ICIM)

     Przy bibliotece szkolnej działa nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Odpowiednie wnioski złożyła w MEN mgr Joanna Ering.

     Szkoła w ramach tego projektu otrzymała cztery stanowiska komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) oraz oprogramowanie multimedialne.

Dzięki ICIM użytkownik ma dostęp do:

  • Internetu
  • Pakietu Microsoft Office Professional 2003
  • Encyklopedii PWN
  • Wielkiego Multimedialnego Atlasu Świata
  • Słowników PWN
  • Drukarki

     Nasze centrum służyć ma wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły do celów dydaktycznych i wychowawczych. ICIM umożliwia bibliotece oraz jej użytkownikom szybkie dotarcie do potrzebnych informacji, tworzenie tekstów, prezentacji multimedialnych, tworzenie gazetki szkolnej „Aleksandrus” itp. Opiekun ICIM dba o to, aby uczniowie korzystający z zasobów sieci postępowali zgodnie z netykietą oraz szanowali prawa autorskie. Szczegółowe zasady korzystania z ICIM zostały określone w regulaminie.