Plan lekcji

Klasa 1

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  j. angielski  zaj. wyr.  w – f  w – f
2 ed. wcz. ed. wcz.  ed. wcz. ed. wcz. j. angielski
3 ed. wcz.  ed. wcz.  ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
4  ed. wcz.  w – f  ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
5  k. teatralne ed. wcz.  religia ed. wcz.
6 korekcyjna religia  SIS
7
8

Klasa 3a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  religia
2 ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
3 zaj. komp. ed. wcz.  j. angielski ed. wcz. ed. wcz.
4 ed. wcz. religia ed. wcz. ed. wcz. w- f
5 ed. wcz. j. angielski ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
6 zaj. wyr. w – f ed. wcz.  zaj.rozw. SIS
7 k. plastyczne  w – f zaj. wyr.
8 muz-gitara

Klasa 3b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  ed. wcz.  ed. wcz.
2  w – f ed. wcz. ed. wcz. religia  zaj. komp.
3 ed. wcz. w- f ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
4 ed. wcz. j. angielski ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
5 ed. wcz. religia j. angielski w – f ed. wcz.
6 zaj.wyr. ed. wcz. SIS
7 k. plastyczne zaj.wyr.
8 muz- gitara

Klasa 4

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  matematyka  informatyka  przyroda  j. polski
2 j. angielski przyroda j. angielski matematyka j. angielski
3 w – f matematyka historia zaj. z wych. plastyka
4 muzyka j. polski matematyka j. polski technika
5 j. polski w – f w – f j. polski
6 religia religia w – f
7 k. teatralne
8  k. j. ang./muz-gitara  zaj. wokalne

Klasa 5

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  j. polski  wyr. matemat.  muzyka  historia i społeczeństwo  plastyka
2 j. polski j. angielski przyroda  j. angielski j. polski
3 j. angielski przyroda matematyka przyroda w – f
4 w – f religia w – f w – f zaj. komput.
5 religia matematyka  historia i społeczeństwo zaj. z wych. zaj. techn.
6 matematyka j. polski  j. polski matematyka
7 wyr. j. pol. k. teatralne
8  k. j. ang./muz-gitara zaj. wokalne

Klasa 6

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  j. angielski  WDŻ  matematyka  muzyka  zaj. techn.
2 przyroda matematyka plastyka przyroda w – f
3 j. polski religia historia i społeczeństwo w- f j. polski
4 j. polski przyroda j. angielski matematyka j. polski
5 matematyka j. polski informatyka  historia i społeczeństwo matematyka
6 k. j. niem. j. angielski w – f  j. polski
7 w – f wyr. j. pol. zaj. z wych. k. teatralne
8 k. j. ang./muz-gitara wyr. matemat. k. dziennik. religia zaj. wokalne

Klasa 7

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  chemia  w – f  WDŻ
2 matematyka w – f matematyka biologia  plastyka
3 historia historia chemia matematyka j. angielski
4 j. niemiecki fizyka j. polski j. angielski j. niemiecki
5 muzyka geografia j. polski religia w – f
6 j. polski religia j. angielski zaj. z wych. j. polski
7 geografia j. polski w – f matematyka
8 fizyka biologia  wyr. j. ang/k. dziennik. informatyka zaj. wokalne

Klasa 2 gimnazjum

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  WDŻ  chemia  biologia  zaj. z wych.
2 historia fizyka WOS w – f j. polski
3  matematyka j. angielski w – f religia zaj. techn.
4 j. angielski matematyka historia j. niemiecki j. angielski
5 w – f j. polski j. polski zaj. art. informatyka
6 geografia j. polski j. niemiecki j. polski matematyka
7 biologia religia matematyka
8 wf F dz/wyr. j.pol.  k. chem./fiz. wyr. j. ang/k. dziennik. wyr. mat.  wf F ch

Klasa 3 gimnazjum

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  chemia  w – f  wyr.j.ang/j.niem  j.ang. 1  j. ang. 2
2 WOS historia w – f j. niemiecki j. niemiecki
3 j. polski fizyka muzyka historia historia
4 matematyka geografia zaj. z wych. zaj. art. j. polski
5 geografia biologia matematyka matematyka j., polski
6 inf. / j. ang matematyka religia WOS zaj. techn.
7 j. ang / inf. religia j. polski j. polski w – f
8 wf F dz / wyr. j. polski k. chem./fiz. wyr. matemat. wf F ch