Podsumowanie merytorycznej analizy raportu Comenius przez Agencję Narodową

            Miło nam poinformować, że po zakończonej merytorycznej ocenie złożonych raportów dwuletniej międzynarodowej współpracy w projekcie Comenius, Agencja Narodowa uznała, że znaleźliśmy się w elitarnym gronie najlepszych projektów realizowanych w latach 2013-2015.”

            Jest to doskonała okazja, by wyrazić swą wdzięczność za okazaną pomoc, wsparcie wszystkim tym, którzy przyczynili się do tak wysokiej oceny Agencji, która również zdaje sobie sprawę, że wysoka jakość Państwa działań wiąże się z wysiłkiem całej społeczności szkolnej, a także rodziców i szkół partnerskich.” I kończy swą wypowiedź: ”Jesteśmy niezwykle dumni z Państwa dokonań.”

            Karta Dobrej Praktyki, o którą się ubiegamy, potwierdzi nasze dokonania i pozwoli dzielić się zdobytym podczas pracy doświadczeniem z innymi beneficjentami projektu. Kryteria, jakimi kieruje się Agencja, to innowacyjność, realizacja celów zaplanowanych na etapie wnioskowania o dofinansowanie, zapewnienie trwałości efektów projektu oraz wpływ na uczniów, nauczycieli i społeczność lokalną.

            Podsumowując, składamy Państwu wyrazy podziękowania za wszelką pomoc i wsparcie, zaangażowanie oraz poświęcony czas. Jesteśmy przekonani, że my swój czas wykorzystaliśmy sensownie, a efekty naszej wspólnej pracy są już zauważalne.

                                                                                              Zespół Comeniusa