Narodowe Święto Niepodległości w Konopiskach

Ojczyzna jest naszą matką ziemską.
Polska jest matką szczególną. (…).
Jest matką, która wiele przecierpiała
i wciąż na nowo cierpi.
Dlatego ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

11 listopada w 98.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 25- osobowa uczniowska delegacja szkoły w Aleksandrii wzięła udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęto od wymarszu pocztów sztandarowych spod siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopiskach, a o godzinie 10.00 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Walentego odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny.

Podczas tego uroczystego nabożeństwa uczniowie naszej szkoły zaprezentowali program artystyczny, którego kanwą stało się hasło stanowiące idealistyczne ujęcie wierności ojczyźnie, a którego poszczególne elementy można określić mianem wyznaczników tożsamości narodowej wielu pokoleń Polaków – „ Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Nikt chyba lepiej, z jednej strony pokazując miłość do ojczyzny, z drugiej jednak odważnie ganiąc zachowania jej szkodzące, nie spajał, w kierowanych do rodaków homiliach, wszystkich trzech członów tego hasła, jak św. Jan Paweł II. Dlatego też oprócz wierszy i piosenek do niego nawiązujących, usłyszeliśmy również często gorzkie, przepełnione smutkiem, ale też pouczające i pełne otuchy i nadziei słowa naszego papieża, do których, ze względu na ich uniwersalizm i bez względu na okoliczności dziejowe, zawsze będzie można się odwoływać. Atmosferą widowiska budowała nastrojowa muzyka oraz przygotowane w nowych aranżacjach i zagrane i zaśpiewane przez naszych wychowanków utwory patriotyczne.

Zaangażowanie uczniów i nauczycieli realizujących przedsięwzięcie, mozolna praca nad każdym recytowanym słowem, każdym wyśpiewanym „w punkt” dźwiękiem, zaowocowała tym, co dla wielu profesjonalnych artystów jest największym dowodem uznania, czyli brawami „na stojąco”.

Ostatnim punktem uroczystości był przemarsz wszystkich jej uczestników pod Pomnik Pamięci Narodowej, gdzie odczytany został apel poległych, a delegacje, w tym ta składająca się z uczniów szkoły w Aleksandrii, złożyły kwiaty.

GALERIA

Karina Bekus