Czytam, bo lubię – projekt w klasie I gimnazjum.

            W ramach promocji czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły gimnazjaliści z klasy pierwszej zorganizowali na kolejnych lekcjach wychowawczych spotkania autorskie. Chętni uczniowie: Michał Szwed, Łucja Banaszewska oraz Aleksandra Nocoń zaprezentowali pozycje książkowe, do przeczytania których zachęcali pozostałych. Uczniowie ci wcielili się w role autorów książek, a z grupy rówieśniczej wybrali osoby pełniące funkcje wydawców, których zadaniem było dodatkowo przygotowanie plakatu promującego książkę. Po krótkiej prezentacji uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań dotyczących pracy nad książką oraz jej treści, a na zakończenie zdobycia autografu jej autora.

GALERIA

Karina Bekus