„Zielona Pracownia w Aleksandrii”

           W piątek 16 grudnia, delegacja z naszej szkoły w składzie: dyrektor Paweł Bekus, wicedyrektor Agnieszka Kotarska i uczniowie Wiktoria Mańka i Miłosz Jamroziński uczestniczyli w uroczystej gali zwycięzców konkursu zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Zielona pracownia -projekt” oraz „Zielona pracownia”.
Jak wynikało z informacji przedstawionych przez organizatorów zainteresowanie konkursami było ogromne. W sumie do Biura Funduszu w obu konkursach wpłynęły 164 wnioski. Po dokonaniu oceny przez komisję konkursową , w której brano pod uwagę pomysł na zagospodarowanie pracowni – wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań jak i różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia, sprzętu oraz zasadność ich zakupu, wybrano 33 laureatów obu konkursów, którzy wykazali się największą kreatywnością i pomysłowością. Szkoła w Aleksandrii otrzyma na ten cel z WFOŚiGW kwotę 24 580,00 zł.
Ekopracownie w szkołach mają podnosić świadomość ekologiczną uczniów w atrakcyjnych warunkach nauczania poprzez zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej. Zadanie będzie realizowane pod nazwą „Szkiełko i oko- odkrywamy tajemnice przyrody” będzie polegało na utworzeniu w pracowni laboratoryjno- przyrodniczej, gdzie będzie można przeprowadzać eksperymenty i badania z zakresu nauk przyrodniczych z przeznaczeniem dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W tym celu jedna z obecnie funkcjonujących sal lekcyjnych zostanie odpowiednio przystosowana i doposażona w sprzęt laboratoryjny, przyrządy do pomiaru zjawisk pogodowych, stół demonstracyjny do doświadczeń i ćwiczeń praktycznych, multimedialny sprzęt audiowizualny ( projektor, laptop, tablicę multimedialną i wizualizer) oraz inne pomoce przyrodnicze. Klasa lekcyjna zostanie odnowiona tj. pomalowana, wyposażona w bardzo dobre oświetlenie, umywalkę z dostępem do wody bieżącej oraz widoczne i estetyczne tablice edukacyjne na ścianach.

GALERIA (zdjęcia pochodzą ze strony www.wfosigw.katowice.pl )