Na Gwiazdkowej Alei … po raz trzeci

         Uczniowie Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Aleksandrii już po raz trzeci mieli okazję reprezentować Gminę Konopiska podczas X Targów Bożonarodzeniowych „Gwiazdkowa Aleja”. Przedsięwzięciu towarzyszy szereg dodatkowych wydarzeń, a wśród nich występy artystyczne. 17 grudnia, w odpowiedzi na zaproszenie organizatorów, szóstoklasiści  z naszej szkoły mogli zaprezentować szerszej publiczności na częstochowskiej scenie jasełkowe przedstawienie „Nadchodzi Książę Pokoju”. Ten artystyczny występ młodych wykonawców stał się też częścią programu artystycznego wykonywanego 19 grudnia na odbywającej się – tradycyjnie w naszej gminie – Prezentacji Stołów Bożonarodzeniowych.  Głębokie przesłanie jasełek, artystyczny wyraz wynikający z doskonale opracowanych tekstów, urozmaiconych wykonaniem kolęd i wzbogaconych wspaniałymi strojami, złożył się na niewątpliwy sukces sceniczny młodych wykonawców. Nad całością przedsięwzięcia czuwali s. E. Narolska i p. D.Herman.

GALERIA

S.Herman