Uroczyste otwarcie „Zielonej Pracowni 2016” w ZSP Aleksandria

            22 maja 2017r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Aleksandrii nastąpiło uroczyste otwarcie „Zielonej Pracowni” – efektu realizacji projektu „Szkiełko i oko – odkrywamy tajemnice przyrody”. Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się: Wójt Gminy Konopiska – p. Jerzy Żurek; Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki – p. Ewa Cofała, Przewodniczący Rady Gminy – p. Edward Bałdyga, ks. proboszcz Jacek Szczecina oraz przedstawiciele Rady Rodziców przy ZSP Aleksandria – Przewodniczący Rady Rodziców p. Ryszard Skoczylas oraz skarbnik – p. Magdalena Mańka. Tego dnia wszyscy zebrani  w sali gimnastycznej szkoły mogli zobaczyć humorystyczne przedstawienie o tematyce ekologicznej „Jak Damian ratował przyrodę”. Zaś po zakończeniu uroczystości i oficjalnym otwarciu „Zielonej Pracowni”, gimnazjaliści wzięli udział  w zajęciach warsztatowych, prowadzonych przez p. Romana Ociepę, podczas których mieli okazję dokonać obserwacji gleby i powietrza z użyciem nowych przyrządów dydaktycznych, w tym wizualizera, nowoczesnej stacji pogodowej, zestawów do badania gleby i powietrza.

            W październiku 2016 r. nasza szkoła przystąpiła do  udziału w  konkursie „Zielona Pracownia 2016”, którego organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. Projekt „Szkiełko i oko – odkrywamy tajemnice przyrody” uzyskał akceptację komisji konkursowej, co sprawiło, że nasza placówka znalazła się w gronie 33 laureatów w województwie śląskim, którzy wykazali się największą kreatywnością i pomysłowością w procesie tworzenia projektu. 16 grudnia delegacja z naszej szkoły uczestniczyła w uroczystej gali zwycięzców konkursu zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Zielona pracownia – projekt” oraz „Zielona pracownia”. Stworzyło to szansę na utworzenie w szkole wymarzonej pracowni laboratoryjno – przyrodniczej na miarę XXI wieku. Przyznanie środków z WFOŚ-u oraz 20 – procentowy wkład z budżetu gminy umożliwiły kompleksową realizację tego zamierzenia. Tak na bazie starej pracowni przyrodniczo – chemicznej powstała nowoczesna ekopracownia. Salę zmodernizowano, zainstalowano w niej oszczędne ledowe oświetlenie, umywalkę z dostępem do bieżącej wody,  wyposażono w widoczne i estetyczne tablice edukacyjne na ścianach oraz nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (przyrządy do pomiaru zjawisk pogodowych, stół demonstracyjny do doświadczeń i ćwiczeń praktycznych) oraz inne pomoce przyrodnicze . Ponadto zainstalowanie w sali nowoczesnego, multimedialnego sprzętu audiowizualnego (projektora, laptopa,  tablicy multimedialnej i wizualizera) pozwoli uczniom poznać tajniki przyrody w sposób bardziej dla nich przystępny, a zarazem interesujący. Jednocześnie w wyposażeniu sali lekcyjnej znalazło się wiele pomocy analogowych służących do badania zjawisk przyrodniczych, zarówno w klasie, jak i w terenie. Powstanie tak nowoczesnej pracowni umożliwia nie tylko skuteczną realizację podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, ale również stwarza możliwość rozwoju zainteresowań i talentów w ramach pozalekcyjnego koła ekologicznego, a tym samym realizowania koncepcji pracy szkoły, która jest skupiona na edukacji praktycznej i doświadczalnej w oparciu o model pracy ćwiczeniowej angażującej ucznia w samodzielne rozwiązywanie problemów.

            W swoim przemówieniu dyrektor placówki –  p. Paweł Bekus – wyraził nadzieję, że „Powstanie nowoczesnej pracowni laboratoryjno – przyrodniczej  uruchomi nowe możliwości badawcze, przyczyni się do wzrostu zainteresowania osobliwościami przyrodniczymi najbliższej okolicy  i zainspiruje dzieci i młodzież do podejmowania działań na rzecz otaczającego ich środowiska naturalnego.”

 Ponadto podziękował za wsparcie projektu panu Wójtowi; nauczycielom zaangażowanym w jego powstanie, proces tworzenia i realizację; szczególne podziękowania, kierując do pani wicedyrektor Agnieszki Kotarskiej.  W imieniu uczniów, nauczycieli i rodziców  złożył także serdeczne podziękowania pani kierownik – Ewie Cofale –  przedstawicielce WFOŚ za realizację projektów finansowych takich jak „Zielona Pracownia”, które odgrywają dużą rolę w wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów ze wsi  i małych miejscowości oraz  służą  rozwijaniu  postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

GALERIA ZDJĘĆ

Sylwia Herman