INFORMACJA

Informuję, że sprawozdania finansowe za 2018 rok dotyczące ZSP im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii  znajdują się na stronie bip.konopiska w zakładce:

– inne;

-jednostki  organizacyjne;

– Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii.