Rozpoczęcie obchodów Roku 190-lecia Aleksandrii

Uroczystą Msza św. rozpoczęły się w niedzielę 15 września obchody rocznicowe 190-lecia istnienia wsi Aleksandria. Po jej zakończeniu uczestnicy udali się na cmentarz parafialny, gdzie złożono kwiaty pod tablicą poświęconą ks. kanonikowi Henrykowi Pacudowi, zasłużonemu wieloletniemu proboszczowi tutejszej parafii. Następnym punktem programu było otwarcie nowego parkingu przy cmentarzu i poświęcenie przez ks. Jacek Szczecina- proboszcza Parafii pw. św.  Maksymiliana Marii Kolbego odnowionej Drogi Krzyżowej. Kulminacyjnym punktem niedzielnych obchodów rocznicowych było odsłonięcie pięknej granitowej tablicy na placu przed budynkiem OSP w Aleksandrii, ufundowanej przez małżeństwo Ewę i Mieczysława Chudzika, upamiętniającej Rok Jubileuszowy. Podczas ceremonii odsłonięcia tablicy była dyrektorka szkoły w Aleksandrii Ewa Chudzik przedstawiła zgromadzonym mieszkańcom i zaproszonym gościom rys historyczny miejscowości. Momentem  niezwykle emocjonującym i wzruszającym było umieszczenie w cokole pamiątkowej tablicy „kapsuły czasu” przez najstarszego mieszkańca, jednocześnie bardzo zasłużonego strażaka-ochotnika Stanisława Szczurka. W uroczystościach rocznicowych wzięło udział wielu znamienitych gości, przedstawicieli władz i samorządowców w tym m.in.:  poseł na Sejm RP Halina Rozpondek, wójt Gminy Konopiska Jeży Żurek, starosta powiatu częstochowskiego Krzysztof Smela, rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. Tadeusz Szczurek. W organizację obchodów rocznicowych poza Radą Sołecką włączyli się też nauczyciele i uczniowie szkoły, którzy zadbali aby miały one podniosły i godny charakter.

GALERIA ZDJĘĆ

                                                                                                    Paweł Bekus

Uroczystość inaugurująca 190-lecie wsi Aleksandria

W niedzielę 15 września 2019 r. podczas mszy św. dziękczynnej o godz. 1100 ks. Proboszcz parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe zainaugurował obchody 190-lecia wsi Aleksandria. Zaproszeni na uroczystość goście, pod przewodnictwem celebrujących nabożeństwo ks. Jacka Szczeciny, ks. Jerzego Kuliberdy, ks. Michała Cichonia, wspólnie z mieszkańcami Aleksandrii modlili się w intencji obchodzącej osiemnaste urodziny parafianki, zmarłych kapłanów naszej parafii Henryka Pacuda i Wojciecha Dylakiewicza, wszystkich zmarłych mieszkańców Aleksandrii oraz o  łaski dla obecnych i przyszłych aleksandryjczyków.

Po nabożeństwie zebrani wyruszyli na cmentarz w prowadzonej przez prezesa OSP Romana Skoczylasa procesji. Na jej czele stanęła służba liturgiczna z krzyżem, a za nim poczet sztandarowy OSP i strażacy w mundurach galowych, poczet sztandarowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Aleksandrii, panie z KGW w ludowych strojach, księża, zaproszeni goście i przybyli na uroczystość mieszkańcy Aleksandrii.

Przy tablicy upamiętniającej zmarłego księdza prałata Henryka Pacuda ks. Jacek Szczecina zwrócił się do zebranych, wśród których był brat zmarłego p. Waldemar Pacud z małżonką. Obecny proboszcz przypomniał zasługi swego poprzednika dla parafii i fakt, że prowadząca  z kościoła na cmentarz droga krzyżowa została wybudowana w 2002 roku właśnie z inicjatywy zmarłego kapłana  oraz zainicjował modlitwę w intencji zmarłych, spoczywających na cmentarzu. Następnie współpracujący ze zmarłym proboszczem p. Anna Pąchała, p. Marian Zalewski i s. Joanna Pępkowska złożyli przy tablicy wiązankę kwiatów i zapalili znicze, po czym nastąpiła chwila zadumy, której podniosłego charakteru nadał włoski utwór instrumentalny pt. „Cisza” wykonany przez solistę trębacza p. Janusza Ankowskiego.

Kolejny przystanek miał miejsce przy nowo wybudowanym parkingu. Uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali:  Poseł Halina Rozpondek, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek, radni gminy Konopiska z naszej wsi: Anna Świtek, Marcin Poleszczuk, Piotr Wojciechowski, sołtysi: Zenon Skwara – Aleksandrii I i Ryszard Skoczylas – Aleksandrii II, a  ks. Jacek Szczecina poświęcił parking i nowe stacje drogi krzyżowej.

            Następnie wszyscy przeszli na plac przy remizie OSP, gdzie został odśpiewany hymn państwowy, zaintonowany  przez młodzież ZS-P w Aleksandrii pod kierunkiem p. Dariusza Hermana, po czym prowadzący i główny organizator obchodów Mieczysław Chudzik – radny powiatu częstochowskiego przywitał przybyłych gości oraz wszystkich zebranych na inauguracji obchodów 190 – lecia Aleksandrii, a Ewa Chudzik przedstawiła rys historyczny miejscowości.

Kolejnym punktem programu było odsłonięcie ufundowanego przez Ewę i Mieczysława Chudzików pamiątkowego obelisku. Aktu tego dokonał Wójt gminy Konopiska Jerzy Żurek i Ewa Chudzik, a treść napisu odczytał Dyrektor ZS-P Paweł Bekus.

 

„Zachowajcie jako skarb największy to,

co było źródłem duchowej siły naszych ojców”.

                                                                       św. Jan Paweł II

Z okazji jubileuszu 190-lecia wsi

w podziękowaniu tym, którzy byli

i jako drogowskaz tym, którzy będą.

                                       MIESZKAŃCY ALEKSANDRII

Na obelisku znalazł się także herb Aleksandrii, którego autorem jest uczeń ZS-P w Aleksandrii Mateusz Pyrkosz – zdobywca pierwszego miejsca i nagrody w ogłoszonym przez Radę Sołecką konkursie na znak graficzny wsi. Natomiast profesjonalnym opracowaniem graficznym herbu z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły zajął się p. Konrad Kucharski -właściciel firmy reklamowej „Underground”.

W podstawie tego pamiątkowego głazu znalazło się natomiast miejsce na umieszczenie przesłania dla przyszłych pokoleń, które odczytała Pani Agnieszka Kotarska. Do stalowej tuby zostały spakowane ponadto ostatnie egzemplarze lokalnej prasy, foldery jubileuszowe szkoły, OSP, LZS  i inne promujące wieś oraz monety.

Aktu wmurowania kapsuły czasu dokonał najstarszy i zasłużony dla OSP mieszkaniec Aleksandrii p. Stanisław Szczurek w asyście swego syna Tadeusza oraz wykonawca obelisku p. Roman Tałajczyk. Wcześniej życiorys 98-letniego seniora przybliżyła radna Anna Świtek.

Na zakończenie części oficjalnej życzenia mieszkańcom złożyli i głos zabrali zaproszeni goście:

– poseł Halina Rozpondek,

– Starosta Częstochowski Krzysztof Smela,

– Marta Salwierak – radna Sejmiku Województwa Śląskiego,

– Michał Dzwonnik – przewodniczący Zarządu Powiatowego w Częstochowie, który

odczytał list od radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisława Gmitruka,

– pochodzący z Aleksandrii dr hab. inż, generał brygady WP, profesor nadzwyczajny,

rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

w Warszawie Tadeusz Szczurek,

– Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek.

Uroczystość naszą uświetnili ponadto:

– Przewodniczący Rady Gminy Konopiska – Edward Bałdyga,

– Wiceprzewodniczące Rady Gminy Konopiska –Jadwiga Majdzik i Barbara Jabłońska,

– Wicewójt Gminy Konopiska – Iwona Lisek,

– Sekretarz Gminy Konopiska – Barbara Ankowska – Lis,

– Sekretarz Urzędu Miasta Woźniki – Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak,

– Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach – ppłk. Aleksandra Miklus-Wągiel,

– Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach – Magdalena Patysiak,

– Radni Gminy Konopiska – Karolina Książek i Robert Kołodziejczyk

oraz wielu innych.

Ostatnim punktem w programie był poczęstunek w remizie OSP.

          Całość prowadził pomysłodawca i główny organizator imprezy Mieczysław Chudzik, który poinformował  o planowanych za rok obchodach finałowych, połączonych z otwarciem hali sportowej  oraz podziękował za pomoc w przygotowaniu obecnej uroczystości OSP, ZS-P, księdzu proboszczowi, Radzie Sołeckiej oraz fundatorom poczęstunku:

Dariuszowi Moczarskiemu za wędliny oraz Bankowi Spółdzielczemu w Konopiskach i p. Krzysztofowi  Włodarskiemu, którzy przekazali na ten cel po 500 zł.

Składamy również podziękowania dla brygady sprzątającej z Urzędu Gminy Konopiska za uporządkowanie i oczyszczenie naszego parku osiedlowego.

Ewa Chudzik