REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA

Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych, dokumenty rekrutacyjne

Wypełnione dokumenty można przesyłać zeskanowane lub w formie czytelnych zdjęć na adres mail sp-aleksandria@o2.pl