Konkurs plastyczno-multimedialny: Wiklinowa zatoka – bobry są wśród nas

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu plastyczno-multimedialnego „Wiklinowa zatoka – bobry są wśród nas” jest Nieformalna Grupa Martens.

 

 1. Celem konkursu jest:
 • uświadomienie uczniów szkoły w Aleksandrii o obecności bobrów w ich niedalekim sąsiedztwie
 • zaznajomienie uczniów z problemem zatrzymywania wody w środowisku
 • omówienie wpływu zasiedlenia się bobrów i przekształcania przez nie swojego otoczenia na ekosystem i stosunki wodne
 • zaszczepienie w młodzieży szacunku do przyrody i świadomości ekologicznej
 • zachęcanie do aktywności plastycznej jako formy ekspresji dziecka
 • rozwijanie kompetencji technologicznych

 

 1. Konkurs obejmuje następujące kategorie prac:
 • praca plastyczna
 • prezentacja multimedialna

 

 1. W kategorii praca plastyczna konkurs adresowany jest dla uczniów klas I – III.

 

 1. W kategorii prezentacja multimedialna konkurs adresowany jest dla uczniów klas IV – VIII.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przyniesienie w wyznaczonym terminie jednej pracy inspirowanej tematem konkursu z wybranej kategorii. Praca musi być wykonana indywidualnie.

 

 1. Pracę plastyczną można wykonać na dowolnym formacie oraz dowolną techniką. Prezentację multimedialną należy przesłać w formie pliku.

 

 1. Pracę plastyczną należy opisać na odwrocie w prawym dolnym rogu: imię i nazwisko autora, klasa.

 

 1. Dane autora prezentacji multimedialnej powinny znajdować się na ostatnim slajdzie. Prezentacje należy umieścić w folderze konkurs plastyczno-multimedialny na platformie Classroom.

 

 1. Nadesłanie i przyniesienie są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody uczestnika konkursu na publikację i przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby konkursu.

 

 1. Prace należy przynosić, przesłać do 30 października 2020 r.

 

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Przedmiotem oceny będzie oryginalność przedstawienia tematu, kompozycja, trafność wyboru przedstawionych informacji oraz jakość wykonania.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 listopada 2020 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowana na stronie internetowej ZS-P Aleksandria.

 

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki. Nagrody przewidziane są dla laureatów konkursu (miejsca od 1. do 3.) w obu kategoriach. Fundatorem nagród jest firma Cemex.