KRAJOWA ODZNAKA JAKOŚCI ZA PROJEKT ETWINNING „KARTKA DLA POLSKI 2020”

Dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów oraz nauczycieli zakończony niedawno projekt eTwinning „Kartka dla Polski 2020” został nagrodzony Krajową Odznaką Jakości, potwierdzającą wysoką jakość zrealizowanych zadań, zaangażowanie wielu osób, wykorzystanie technologii informacyjnej czy też współpracę partnerów, a projekt realizowało aż 173 nauczycieli z różnych państw. Wielość i różnorodność wykonanych prac zaskakuje, choć nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę, że część prac była również realizowana pod kierunkiem nauczycieli na lekcjach historii, plastyki czy godziny z wychowawcą. Powstały filmy, prezentacja na temat symboli narodowych, gry interaktywne, nagrywaliśmy łamańce językowe, powstało wiele pięknych kartek dla Polski z życzeniami zarówno po polsku, jak i po angielsku. Były ciekawe lekcje historii z quizami, grami, mapą myśli i odświętnymi strojami. Powstały dwa e-booki, padlety z pracami wszystkich uczestników, był Narodowy Quiz o Polsce i wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Zaangażowani byli uczniowie od klasy II do VIII. Naszą najmłodszą i zarazem bardzo aktywną eTwinnerką okazała się uczennica klasy IIa – Julia Poleszczuk, która wykonała wiele zadań na najwyższym poziomie (nagrywała filmy, wykonała kartki dla Polski, nagrywała łamańce językowe). Wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom serdecznie dziękujemy i liczymy na Wasz zapał przy realizacji projektów „Acts of Kindness/ peacejam” oraz „Take me seriously”, które aktualnie w naszej szkole realizujemy. 

Joanna Lewandowska