Wirtualna wycieczka

Omawianie lektury Cz. Janczarskiego pt.: „Jak Wojtek został strażakiem” stało się inspiracją do zorganizowania spontanicznej wycieczki. 16 kwietnia, dzięki uprzejmości i kreatywności rodziców Nataszy, uczennicy naszej klasy, pierwszaki mogły uczestniczyć w wirtualnym spacerze po Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Dzieci miały możliwość dowiedzieć się, jak wygląda przyjęcie zgłoszenia na Stanowisku Kierownika Komendanta Miejskiego, które następnie zostaje wpisanie do karty zdarzenia wraz ze sprawdzeniem osoby, która dzwoni do Straży Pożarnej oraz jej lokalizacji na mapie. Uczniów uświadomiono, że zgłaszający nie jest osobą anonimową, widać jego numer telefonu, dane osobowe oraz miejsce, z którego dzwoni. W dalszej kolejności została nam przedstawiona sala dydaktyczna, w której omówiono warunki konieczne do powstania pożaru, tzw. trójką spalania (materiał palny, źródło zapłonu, tlen). Następnie zaprezentowano pierwszakom ubiór strażaka wraz z wyposażeniem koniecznym do pracy w warunkach pożaru i dymu. Uczniowie mogli zobaczyć także samochody strażackie, znajdujące się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Częstochowie, jak również sprzęt znajdujący się na wyposażeniu pojazdów. Dodatkową atrakcją było pokazanie zjazdu strażaków po ześlizgu oraz sygnałów świetlnych i dźwiękowych samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Serdecznie dziękujemy tacie Nataszy – Panu Przemkowi Winkowi – za zaangażowanie i pokazanie nam, jak wyglądają sprzęt i praca strażaka. Mimo tego, że przez pandemię wycieczka po straży musiała odbyć się wirtualnie, to jednak dostarczyła nam wszystkim wielu wrażeń i radości oraz niejednokrotne wywołała poruszenie i zaciekawienie uczniów.

Tatiana Nocoń