Podsumowanie akcji “Zbiórka złomu”.

Wielkim sukcesem zakończyła się akcja zbiórki złomu, której celem było zebranie środków na zagospodarowanie terenu wokół nowej hali sportowej. Akcja została  zainicjowana przez Pana Adama Jaskułę. Dzięki zaangażowaniu Pana Adama, Pana Przemysława Winka, pana Dyrektora, ks. proboszcza Jacka Szczeciny, a także przedstawicieli Szkolnego Samorządu Uczniowskiego udało się zebrać 3600 złotych. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się do zbiórki. 

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Panów Adama i Przemysława.

Galeria zdjęć

Wiktoria Herman