Uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów

Dzień 14 października 2021r. był uroczysty w naszej szkole. W tym dniu przypadały trzy bardzo ważne wydarzenia: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Patrona oraz Uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii.

W pierwszej części  uroczystości  dyrektor szkoły Pan Paweł Bekus powitał Panią Sekretarz Gminy Barbarę Ankowską – Lis, przewodniczącego rady rodziców Pana Sebastiana Bogusa oraz wszystkich zgromadzonych gości. W tym dniu również zostały złożone wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia.

Druga część uroczystości została poświęcona pierwszoklasistom. Podczas części artystycznej  uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie – śpiewając wesołe piosenki oraz recytując wierszyki.  W tym szczególnym dniu uczniowie kl. I złożyli  uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązali się dbać o dobre imię  swojej szkoły i klasy, być pilnymi i wzorowymi uczniami, pomagać słabszym i młodszym od siebie oraz należycie wypełniać obowiązki ucznia. Po ślubowaniu każdy z pierwszaków dostąpił zaszczytu pasowania przez Pana Dyrektora symbolicznym ołówkiem. Dzięki temu uczniowie zostali przyjęci do wspólnoty uczniowskiej.

Na pamiątkę uczniom zostały wręczone dyplomy, symboliczne medale oraz legitymacje szkolne. Tego dnia nie zabrakło słodkich upominków od rodziców.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w nauce.

Galeria zdjęć

Angelika Sokołowska