Kampania „BohaterON – włącz historię” na lekcjach historii i plastyki

W ostatnich dniach nastąpiło podsumowanie kolejnej  już edycji projektu „BohaterON – włącz historię”. Kampania ma na celu edukowanie Polaków, wśród nich uczniów i bazując na historiach Powstańców Warszawskich wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. W tej edycji projekt realizowany był na lekcjach historii i plastyki. Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej aktywnie uczestniczyli w  zajęciach opartych na scenariuszach udostępnionych przez organizatorów kampanii, wysłuchali słuchowiska oraz obejrzeli materiał filmowy o tematyce związanej z Powstaniem Warszawskim, tworzyli oś czasu oraz plakaty informacyjne z elementami infografiki.

Następnie na lekcjach plastyki wykonali kartki dla uczestników powstania z sierpnia 1944, napisali dla nich życzenia oraz podziękowania, by w ten symboliczny sposób pokazać, że pamiętają o ich  poświęceniu i doceniają trud włożony w walkę o wolność Ojczyzny.

Karina Bekus