Polsko – Ukraińskie spotkanie online w ramach projektu eTwinning

W tym roku szkolnym realizujemy projekt eTwinning pod tytułem „BASE: Be Aware, Safe and Educated”. Wspólnie z partnerami z trzech szkół ukraińskich, portugalskiej, francuskiej i greckiej realizujemy zadania projektowe zaplanowane w harmonogramie projektu. Jednym z nich są spotkania online z partnerami, które służą wymianie myśli, planowaniu, sprawozdawczości czy przeanalizowaniu przebiegu prac. Mają one też charakter towarzyski i niewątpliwie służą nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów. Językiem spotkań i wszelkich prac jest język angielski, co motywuje do nauki i wykorzystywania języka w praktyce.

Spotkanie online z partnerami ze szkoły z Ukrainy miało na celu poznanie się oraz omówienie bieżących zadań projektowych. Młodzież z obydwu szkół mogła porozmawiać ze sobą i przekonać się, że ich rówieśnicy, na co dzień mówiący innym językiem, mieszkający wiele kilometrów stąd, ma podobne zainteresowania, przemyślenia czy kłopoty.

To spotkanie nabiera znacznie głębszego wymiaru w obecnej sytuacji na świecie. Wtedy nikt jeszcze nie przypuszczał, że życie tych młodych ludzi zmieni się w krótkim czasie tak drastycznie. Byli radośni, pełni planów na przyszłość i marzeń. Całym sercem jesteśmy z Ukrainą, wspieramy i dołączamy się do akcji niesienia pomocy. Trudno jest teraz mówić o projekcie, jakkolwiek ciekawy by był, kiedy nie ma pokoju, a życie ludzkie jest zagrożone.

Joanna Lewandowska