Święta majowe

W tym roku szkolnym święta majowe obchodzone były w inny sposób niż w latach poprzednich. Uczniowie zostali zaproszeni do udziału w konkursie wiedzy o świętach majowych. Był on poprzedzony wystawami związanymi ze  tymi świętami. Na korytarzach szkolnych umieszczone były informacje dotyczące symboli narodowych oraz informacje związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.  Uczniowie klas starszych  mieli również samodzielnie wyszukać  informacje o tych świętach. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych:  klasy I – IV oraz klas V-VIII, 13 maja na platformie Classroom. Uczniowie klas I i klasy IV rozwiązywali quiz składający się z 16 pytań. Pytania były związane przeważnie z wiedzy o polskich symbolach narodowych. Quiz dla klas starszych od V do VIII był trudniejszy. Składał się z 35 pytań i dotyczył wiedzy o Konstytucji 3 maja. Zawierał również pytania dotyczące znajomości symboli narodowych. Uczestnicy i laureaci konkursu zostali nagrodzeni. Nagrody dla laureatów i pozostałych uczestników wręczył dyrektor szkoły na apelu w dniu 23 maja. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy ponownie w przyszłym roku.

Klasa I

Igor Biernacki – I miejsce
Lena Nowak – II miejsce
Natalia Ociepa – II miejsce
Klaudia Rejer – II miejsce

Klasa IV

Maja Zięba – I miejsce
Miłosz Kosin – II miejsce
Mateusz Kuras – II miejsce
Piotr Nocoń – II miejsce

Klasy V – VIII

Wiktoria Herman – I miejsce
Patrycja Herman – I miejsce
Fabian Kregulewski – II miejsce
Klaudia Binek – II miejsce

Galeria zdjęć

Małgorzata Jeziorowska