Sportowe pozdrowienia z Aleksandrii

Uczniowie szkoły w Aleksandrii wzięli udział w konkursie „Mali wielcy sportowcy”. W ramach zadań konkursowych nagrane zostały dwa filmiki promujące różne dyscypliny sportowe oraz prezentujące aktywności szkolne i pozaszkolne naszych uczniów.

Uczniowie naszej szkoły rozwijają się sportowo w wielu dyscyplinach. Są zaangażowani i udział w zajęciach sportowych wpływa na ich wszechstronny rozwój. Bardzo dobra infrastruktura sportowa przy naszej szkole stwarza odpowiednie warunki do prowadzenia różnorodnych zajęć, w których licznie biorą udział uczniowie, ale również dorośli mieszkańcy Aleksandrii.

Zgłoszenie konkursowe potraktowaliśmy jako zadanie projektowe. Grupa uczniów, zorganizowanych w zespoły zadaniowe, realizowała poszczególne etapy projektu zgodnie z harmonogramem, korzystając ze wskazówek opiekunów projektu pani Anety Blukacz i Anny Ankowskiej. Podczas prac uczniowie napotkali różne problemy techniczne i organizacyjne, z którymi musieli się zmierzyć. Z wykorzystaniem nowych technologii, a także zasobów technicznych szkoły, uzyskanych w ramach projektu LABORATOORIUM PRZYSZŁOŚCI, uczniowie realizowali projekt oraz pozyskiwali sprzymierzeńców, którzy oddawali swoje głosy w codziennym głosowaniu na filmiki szkolne. W projekt zaangażował się i wspierał nas MISTRZ POLSKI i i ŚWIATA nordic walking Tomasz Marczak, mieszkaniec Aleksandrii, z którym współpracujemy w ramach treningu.

Po weryfikacji głosów, licznik wskazał, że uplasowaliśmy się na 4. miejscu na 41 drużyn. W grupie małe miejscowości, konkurowaliśmy z miejscowościami do 20 000 mieszkańców. Trzy drużyny, które uplasowały się przed nami zgromadziły znacznie więcej głosów, ale dzięki zaangażowaniu i wsparciu bardzo wielu osób, nasza mała miejscowość z liczbą mieszkańców- 2400, relatywnie uzyskała fascynującą liczbę głosów.

Dziękujemy wszystkim osobom prywatnym i grupom za wspólną zabawę. Ukłony dla naszego mistrza Tomasz Marczak.

Pozostajemy razem we wspólnych działaniach.

Podziękowania i pozdrowienia przesyłają aktywni, kreatywni, radośni uczniowie szkoły w Aleksandrii.

 Anna Ankowska