Dzień Edukacji Narodowej – wielki dzień pierwszoklasistów

14 października w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów (w tym roku dwóch klas pierwszych) połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Swoją obecnością zaszczycili nas: z-ca wójta gminy Konopiska p. Zofia Kuśmierska,  z-ca skarbnika p. Magdalena Purgal, radny powiatu częstochowskiego p. Mieczysław Chudzik, proboszcz parafii Aleksandria ks. Jacek Szczecina, przewodnicząca rady rodziców p. Renata Szczurek oraz stałe grono emerytów.

Uroczystość rozpoczął dyrektor p. Paweł Bekus, który  powitał przybyłych gości,  gminny zespół taneczny Konopielki pod kierunkiem p. Ewy Błaszczyk, rodziców i całą społeczność szkolną. W tym szczególnym dniu  złożył życzenia wszystkim  pracownikom szkoły, a tym wyróżniającym się w pracy, wręczył nagrody dyrektora. Bohaterami  uroczystości byli oczywiście pierwszoklasiści, którzy bardzo odważnie zaprezentowali się przed  publicznością i przekonali wszystkich, że są gotowi podjąć się obowiązków, jakie nakłada na nich statut szkoły. Zaraz potem w symboliczny sposób – poprzez złożenie ślubowania na sztandar szkoły i pasowanie przez  pana Dyrektora wielkim ołówkiem – zostali przyjęci  do wielkiej szkolnej rodziny. Na pamiątkę każdy uczeń otrzymał od wicedyrektor p.  Agnieszki Kotarskiej pierwszą w życiu legitymację szkolną oraz upominki ufundowane przez Urząd Gminy Konopiska. Drobne prezenty wręczyli również uczniowie klasy szóstej, którzy w części artystycznej zapewniali, że zawsze pomogą w potrzebie swym młodszym kolegom.

Świeżo upieczeni uczniowie klasy I A (wych. Longina Jeziorska) oraz klasy I B (wych. Magdalena Klecha) otrzymali wiele braw i gratulacji, no i oczywiście tradycyjne Rogi Obfitości pełne łakoci na osłodzenie trudów szkolnego życia ufundowane przez rodziców.

Miłym odprężeniem i rozładowaniem emocji po sesji zdjęciowej był klasowy poczęstunek.

Longina  Jeziorska  i  Magdalena  Klecha