Pasowanie na czytelnika 2015

15.10.2015 r. odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej na czytelników biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii. To moment oficjalnego włączenia naszych najmłodszych uczniów do grona osób korzystających ze zbiorów bibliotecznych. Głównym celem tej uroczystości było zachęcenie uczniów do częstego korzystania ze zbiorów, wypożyczania książek, czytania czasopism dziecięcych i ciągłego rozwijania umiejętności czytania.

Po zapoznaniu się regulaminem biblioteki i czytelni, zasadami wypożyczania oraz księgozbiorem uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie. Następnie Pan Dyrektor Paweł Bekus dokonał pasowania, wykorzystując do tego największy egzemplarz książki z naszej biblioteki. Wręczył także uczniom pamiątkowe dyplomy i piękne zakładki, które wykonała dla naszych milusińskich Pani Joanna Ering.

Na zakończenie uczniowie wysłuchali przeczytanej przez nauczyciela-bibliotekarza baśni i wypożyczyli pierwszą książkę.

Ewa Chudzik